Socialdemokraterna

Det krävs lärare med djup kunskap som kan ge varje elev rätt undervisning

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 11:55 CET

Idag presenteras TIMMS, en rapport där man granskat svenska gymnasieelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. Marie Granlund (S), Utbildningspolitisk talesperson, ger följande kommentarer:

- Dagens siffror är alarmerande. Resultaten fortsätter att sjunka. Nu krävs krafttag. Det behövs seriösa diskussioner över blockgränserna som kan leda till långsiktiga och hållbara lösningar, inleder Marie Granlund (S).

Socialdemokraternas kongress som nyligen hölls uttalade att målen i skolan ska bli färre och tydligare. Styrningen av skolan behöver stramas upp om resultaten ska kunna höjas och likvärdigheten i undervisningskvaliteten ska öka.

- De mest kraftfulla åtgärderna måste ändå sättas in i skolans yngre år. Utredningen om den nya lärarutbildningen föreslår kraftigt minskad utbildning i matematik för de lärare som ska undervisa de yngsta. Detta är ett misstag. Det är i de lägre åldrarna som kunskapstörsten oftast är som störst och då är det viktigt med lärare med gedigna kunskaper i matematik, svenska och engelska. Det är här grunden läggs, fortsätter Marie Granlund. Jag förutsätter att Jan Björklund inte går på utredningens förslag.

- För att stimulera varje barn till goda mattekunskaper föreslår vi: 1. Öronmärkta pengar till fler lärare och mindre klasser 2. Satsa på mattecoacher. 3. Skolbarnomsorgen efter skoldagens slut behöver utvecklas så att alla barn kan få läxläsningshjälp. 4. Öka möjligheten till matematikundervisning på modersmålet, säger Marie Granlund (S).

- I det socialdemokratiska budgetförslaget satsar vi tre miljarder till skolan. Därtill är det viktigt att man stimulerar lusten till matematik på olika sätt, bl.a. genom ny teknik. Detta kan väcka nyfikenheten och lusten att lära, avslutar Marie Granlund (S).

För mer information
Marie Granlund (S)
Utbildningspolitisk talesperson
070-530 42 44


Camilla Levin
Pressekreterare
070-2690021
camilla.levin@riksdagen.se