Future Position X, FPX

Det lönar sig med kluster

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 08:11 CET

 GIS-klustret Future Position X består av 35 medlemmar med sammanlagt drygt 25 000 anställda. Den aktuella studien berör de små och medelstora företagen inom klustret, och den visar att medlemsföretagen sammantaget har ökat antalet anställda med över 50 procent, från drygt 700 till nästan 1200 personer på fem år. Detta är en betydligt bättre utveckling än regionens företag generellt. Även omsättningen har vuxit med över 50 procent. Motsvarande siffra för företagen utanför klustret är drygt 20 procent.

–         Vi hade en idé om att för BRÅ ta fram en interaktiv karttjänst över våldsbrotten i centrala Gävle. Med hjälp av nätverket och den tekniska och affärsmässiga expertis som Future Position X huserar så utvecklades den ursprungliga enkla idén till ett avancerat analysverktyg åt räddningstjänsten. Processen vi har gått igenom visar på kraften och poängen med kluster, säger Lars Göransson i företaget Soft Security.

 Den kritiska massan av företag i ett kluster som Future Position X skapar nya möjligheter och öppnar dörrar som ett enskilt företag inte klarar av på egen hand. Resultatet blir nya affärsmöjligheter för de enskilda företagen och ökad kompetens inom regionen.

 –         Växande kluster bygger på att människor möts. Mötena måste präglas av tillit och förtroende, vilket är grunden för en långsiktig utveckling. För att kunna attrahera och behålla kompetens inom en region är det viktigt att företag kan samverka trots att de sinsemellan är konkurrenter. Ett attraktivt näringsliv är också viktigt för att en region ska kunna utvecklas och det i sin tur gynnar de lokala företagen, säger chefen för Future Positon X, Johan P Bång.

 Den aktuella studien är genomförd av Grufman Reje Management på uppdrag av IVAs projekt Innovation för tillväxt. Den presenterades på Nationella klusterkonferensen i Karlstad den 8 februari. Konferensen arrangeras av Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

 

För ytterligare information:                                                                                            Johan P Bång, klusterledare Future Position X Telefon: 070-209 45 25                                               E-post: johanpb@fpx.se