Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Det löser sig säkert – Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 06:44 CEST

Det löser sig säkert – Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Riksdagens försvarsberedning släppte den 31 maj sin säkerhetspolitiska rapport. Analysen är tydlig: ett militärt angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Trots detta har den efterföljande diskussionen i princip uteslutande handlat om Rysslands upprustning och Sveriges militära förmåga.

IKFF har satt samman en skuggberedning där organisationer och experter beskriver hot och problem som i högsta grad rör människors och samhällens säkerhet men som inte har militära lösningar. Texterna diskuterar också hur vi kan förebygga våld, konflikter och katastrofer genom långsiktigt säkra lösningar.

Bland frågor som hamnar i skuggan av diskussioner om Sveriges militära förmåga ser vi till exempel att svenskars krishanteringsförmåga tunnas ut, att två av tre svenska kärnkraftverk är satta under särskild tillsyn, och att det inte finns någon svensk krisberedskap för att hantera konsekvenserna av en kärnvapendetonation. Våld är en del av mångas vardag, förra året hade kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna tillsammans uppåt 65 000 samtal. Men det löser sig säkert.

På den globala arenan hotar klimatförändringen att trappa upp konflikter eller förvärra instabiliteten i många länder, och Sverige fortsätter att beväpna regimer som med vapen slår ned folkrörelser för demokrati och mänskliga rättigheter. Och medan försvarsberedningen noterar att utvecklingen i Ryssland på senare tid gått i en auktoritär och repressiv riktning, har Sverige sedan mitten av 2000-talet kraftigt minskat stödet till aktörer som verkar för en demokratisk utveckling i Ryssland. Men det löser sig säkert.

Medverkande organisationer i ”Det löser sig säkert – civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen”:

- Civilförsvarsförbundet – ”Försvarspolitiken måste ta vara på befolkningens engagemang” (Presskontakt: 070-540 15 65/Anders.J.Andersson@civil.se
- Diakonia – ”Sveriges klimatansvar” (Presskontakt: 08-453 69 33/ esther.floressedman@diakonia.se )
- Greenpeace – ”Bättre att ta det säkra före det osäkra” (Presskontakt: 070 340 54 14/jesper.liverod@greenpeace.org )
- Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF – ”Ändra kurs i arbetet för kvinnor, fred och säkerhet” (Presskontakt: 0736 - 471 971/ elin.liss@ikff.se )
- Kristna Fredsrörelsen – ”Att skydda utan vapen” (08- 453 68 40/maria.gilljam@krf.se )
- Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund – ”Motverka våld och rättsosäkerhet” (Presskontakt: 08-6426401/celine.giertta@kvinnojouren.se )
- Svenska Läkare mot Kärnvapen – ”Kärnvapens konsekvenser för den svenska försvarsberedskapen” (Presskontakt: 08-400 20 483/josefin.lind@slmk.org )
- Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen – ”Vapenindustrin hotar vår säkerhet” (Presskontakt: 070-954 05 13/anna.ek@svenskafreds.se
- Östgruppen – ”Rysslandspolitiken central för svensk säkerhet” (Presskontakt: 070-941 17 02 /uggla@ostgruppen.se )

Varje organisation som medverkar i antologin står enbart för sitt eget bidrag.

Kontakt IKFF:
 Elin Liss, kommunikationsansvarig, 08-702 98 10 / 0736 - 471 971, elin.liss@ikff.se

Sofia Tuvestad, politisk handläggare och redaktör för antologin,
08-702 98 10 / 076 - 1762969, sofia.tuvestad@ikff.se

IKFF har sedan sitt grundande 1915 arbetat för kvinnors säkerhet, nedrustning samt kvinnors meningsfulla deltagande på alla nivåer inom internationell freds- och säkerhetspolitik. IKFF är en av få aktörer som sätter kvinnors aktörskap, roll och erfarenheter först i den säkerhetspolitiska analysen. Två av IKFF:s ordförande har för detta arbete fått Nobels Fredspris, Jane Addams (1931) och Emily Greene Balch (1946).