dp försäkring

Det måste bli enklare att förstå sin framtida pension

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 11:57 CEST

Bara en av tre vet vad som ingår i pensionsbeskedet i det orangefärgade kuvertet och bara en av fem har läst och förstått sina pensionsbesked. Det visar en rapport som tjänstepensionsföretaget Alecta presenterade idag.

Alarmerande siffror i en rapport som understryker vikten av ett fungerande verktyg som samlar in den totala pensionen, på ett och samma ställe. Alecta efterfrågar enklare och tydligare besked från samtliga aktörer på marknaden.


Alectas pensionsekonom Eva Adolphson anser även att det måste bli lättare att få en bild av sitt totala pensionskapital och att jämföra villkor och priser.


Samtidigt presenterar Alecta fem förslag för mindre krångliga pensioner.

1. Slopa pensionsprognoserna för premiebestämda pensioner och fokusera istället på det samlade kapitalet.
2. Enhetliga pensionsbesked som redovisar totalsumman av det samlade kapitalet
3. Skapa ett gemensamt pensionsspråk som gör det enklare att förstå begreppen.
4. Sluta skicka dubbla pensionsbesked då det kan ge intrycket av en för stor pension.
5. Förenkla kollektivavtalen för de kommun - och landstingsanställda.


En klar och tydlig information borde vara ett krav, men man inte får glömma bort att hjälpa dem som tar emot informationen. Med en korrekt samlad information om den framtida pensionen uppkommer frågor och ofta viljan till att förändra, det vore direkt oansvarigt att bara ge information utan hjälp till förändring.

Idag finns ett alternativ till de pensionsbesked som skickas ut i pappersform, i den kostnadsfria webbtjänsten www.dinapensioner.se sammanställs samtliga pensionsförsäkringar både i en framtida prognos och som ett totalt värde av vad du har samlat ihop hittills. För att få en så samlad bild som möjligt redovisas även sjuk och livförsäkringar på sidan samt att användaren har möjlighet till att få rådgivning kring sin situation.

Dinapensioner.se är drivande i frågan om pensionsbeskedet och arbetar aktivt med att informera allmänheten om att man redan idag kan få sina pensioner samlade på ett enkelt och överskådligt sätt.


Ytterligare upplysningar:
VD Jens Lindberg: 0733-45 97 16

Aktiebolaget dp försäkring är en oberoende försäkringsrådgivare med lång erfarenhet av konsultation till privatpersoner och arbetsgivare.

AB dp försäkring, Birger Jarlsgatan 34, 114 29 Stockholm
Telefon vx: 08-410 445 00
epost: info@dinapensioner.se www.dinapensioner.se