IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

Det måste vara lätt att göra rätt

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 09:45 CET

I höstas avgjordes en tvist mellan IDEA och Unionen i Arbetsdomstolen, AD. Målet gällde vad som är arbetsfri dag för tjänstemän med oreglerad arbetstid. Som IDEA tolkar domen kan arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen komma överens om vilka dagar som är arbetsdagar respektive arbetsfria dagar. Om arbete förekommer vissa lördagar och söndagar får tjänstemannen själv planera in motsvarande ledig tid i anslutning till dessa, timme för timme.

- Vi har en AD-dom, men det har visat sig att parterna är oense om tolkningen av den, säger IDEAs förbundsdirektör Monica Lysholm. Unionen hotar att stämma våra medlemmar om de följer våra rekommendationer, som innebär att göra en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivaren och den enskilda tjänstemannen om att ordinarie arbetstid i visst fall kan vara förlagd till lördag eller söndag.

- Det är inte acceptabelt och rimligt att våra medlemmar lever med otydlighet och under hot. IDEAs inställning är att vi vill att det ska vara lätt för våra medlemmar att göra rätt. Vi vill underlätta för våra arbetsgivare.

Därför stämmer IDEA Unionen, för att få ADs hjälp att återigen tolka bestämmelsen i Tjänstemannaavtalet.

- Vi kan inte sväva i ovisshet. Vi måste få klarhet i vad som gäller. Trots att frågan har prövats i AD, och vi därefter försökt lösa den parterna emellan, finns det ingen samsyn. Därför stämmer IDEA nu Unionen till AD.

- Vi står fast vid den information som vi tidigare skickat ut till våra medlemmar avseende den aktuella bestämmelsen.

Förhandlingarna om ett nytt tjänstemannaavtal pågår för fullt. Monica Lysholm betonar att detta inte berör den pågående avtalsrörelsen.

Bakgrund
I IDEAs Tjänstemannaavtal med Unionen och Akademikerförbunden finns möjlighet för vissa tjänstemän att komma överens med sin arbetsgivare om oreglerad arbetstid. Det innebär att tjänstemannen istället för övertidsersättning kompenseras med högre lön och/eller fem eller tre semesterdagar utöver lagstadgad semester. Detta gäller tjänstemän i chefsposition, eller då tjänstemannen har arbetstid som är svår att kontrollera eller själv kan förlägga sin arbetstid. I höstas avgjordes en tvist mellan IDEA och Unionen i Arbetsdomstolen, AD. Målet gällde om tjänstemän med oreglerad arbetstid skulle få extra kompensation för arbete som arbetsgivaren anmodat på en för heltidsanställd tjänsteman arbetsfri dag. AD menar att ”arbetsfria dagar” för den med oreglerad arbetstid i avtalets mening är samma dagar som de som har reglerad arbetstid är lediga, om inte arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen har kommit överens om annat. IDEAs tolkning av domen är alltså att om man träffat en sådan överenskommelse utgår ingen extra kompensation enligt paragraf 5.1.1. i Tjänstemannaavtalet.

IDEA-Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
Vi vänder oss till arbetsgivare som utan vinstsyfte bedriver ideell verksamhet. Medlemmarna i IDEA representerar ett tvärsnitt av den ideella sektorn. Bland våra drygt 1200 medlemmar finns studieförbund, sociala/humanitära organisationer, arbetsmarknadsorganisationer, invandrarföreningar, idrottsföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, fristående grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor, vård och omsorg, ungdomsförbund, scoutföreningar, nykterhetsorganisationer, samfund etc. Även aktiebolag, som ägs av ideell organisation beviljas inträde i IDEA. Läs mer på IDEAs webbplats.