Specialpedagogiska institutet

"Det man inte har i benen får man ha i huvudet..."

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:47 CET

Det är titeln på en intervjustudie med åtta gymnasieelever med svåra rörelsehinder.

Ungdomarna har alla valt att studera på hemorten. Fokus ligger på begreppen delaktighet på individnivå, tillgänglighet och möjlighet till gemenskap samt vilken betydelse och vilket värde dessa begrepp har för ungdomarna. De beskriver sin skolsituation i gymnasieskolan och blickar också tillbaka på tiden i grundskolan.

Studien är gjord av Toura Hägnesten, Lärarhögskolan i Stockholm, på uppdrag av Specialpedagogiska institutet.

En sammanfattande rapport finns att beställa eller hämta som pdf-fil. Rapporten i sin helhet finns också att hämta som pdf-fil.
Beställ eller hämta som pdf under Om oss/Publikationer: http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/Om%20oss/Publikationer