Tedestrand coaching AB

Det mest komplexa som människan deltar i är vanliga samtal - Jim Crutchfield 1998

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2012 16:11 CEST

Så många söker lösningen på komplexiteten i kommunikationen mellan oss människor. Läste en artikel från 1998, ingenting gällande en lösning för detta problem har dykt upp, tills nu. Den visuella kartan i Psykologisk orientering innehåller den strukturerade ordnade information som är nödvändig för att kunna hålla en röd tråd i en längre samtalsprocess, koden för effektiv och begriplig samtalskommunikation som saknats - finns idag.

Citerar från:
Att ordna kaos
Av Joanna Rose ur F&F 7/1998.

http://fof.se/tidning/1998/7/att-ordna-kaos

Ett uttalande från artikeln låter så här, jag citerar:

"- Det mest komplexa som människan deltar i är vanliga samtal, säger Jim Crutchfield. Hur kodar vi av meddelanden som andra människor lämnar till oss, hur kan vi egentligen förstå meningen med orden? Det är en verklig gåta."

Då får jag meddela att den gåtan faktiskt till stora delar är löst. Kartan i Psykologisk orientering skapar just den mening med orden som saknats för att få den ordningen som krävs för att exempelvis lösa komplexa livsproblem.

Samtalet är precis som det uttrycks många gånger så komplext att det är svårt för mottagaren att förstå innebörden i det som sägs. Så vanliga samtal är svåra och komplexa många gånger. Tänk då vilken komplexitet ex. ett psykoterapeutiskt samtal innehåller. Hur ska det kunna få flertalet att lösa sina problem. Det är att gå emot naturlagarna, det krävs något som visar meningen i en överblick.

http://psykologiskorientering.se/kartan

http://www.youtube.com/user/Tedestrand/videos