Winkir Teater och Musik

Det nya med Solrosmetoden, det fungerar!

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 20:03 CET

Det nya med Solrosmetoden är att det fungerar!


Egentligen bygger Solrosmetoden på gammal kunskap och forskning, det unika är den enkla tillämpningen som gör att effekten kommer omedelbart och är varaktig.
Det började med att Erik Winqvist och Mikael Muhr arbetade med att öka självförtroende och självrespekt för särbegåvade ungdomar, de ville visa på hur de udda begåvningarna var en utvecklande drivkraft i de flesta organisationer. Resultatet blev ”Solrosmetoden”


Hur fungerar det?

Det bygger på att alla människor ska utnyttja sin naturliga resurs och då måste man se sina förmågor, respektera och utveckla dem. Solrosmetoden är en grafisk psykologisk lösning som gör att du tycker om dig själv och ser hur du ska bygga ditt liv och din verksamhet från just dina personliga resurser. Den är flexibel och individualiserad, den är en obegränsad källa till din utveckling och ger dig stöd i livets alla val.


Vad blir resultatet?

Plötsligt förstår du vad som ger just dig energi, du kommer att veta när du ska gasa, du kommer att kunna hantera dina hinder på ett nytt och energigivande sätt, du kommer finna många nya resurser både i dig själv och i din organisation. Du kommer att förstå dina medmänniskor bättre och lära dig hur du skapar ett bra samarbete. ”Mer verkstad, mer glädje, mer effektivitet”. Din ökade medvetenhet gör att du känner dig fri, fri att påverka ditt liv och din situation. Organisationens medarbetare blir effektivare.

Börja med ett underhållande, energigivande och inspirerande föredrag. Sedan kan du gå vidare med just det som din organisation behöver. Det kan vara workshop, eget arbete, webbtjänster eller utbildningar. Ring nu så tipsar vi om dina behov.


Lite historia och bakgrund till tankarna

”Redan de gamla grekerna” brukar man säga och här är det verkligen relevant. Människan har nog alltid spekulerat kring hur vi ska få ett bra liv. Många teorier och ideologier har skapats, ibland har det blivit religioner.
Den nya tidens kunskap kring psykologi och sociologi förde in mycket nya tankar. Och inom företagsekonomin och psykologin försöker vi skapa effektiva och konkreta användningsoråden. Alternativa rörelser fångar upp brottstycken och gör dem till sina sanningar.
Allt detta finns förstås i vårt gemensamma kunnande, men vi som arbetar med solrosmetoden har bestämt oss för att koncentrera oss på det som den moderna forskningen säger och har prövat, vi glömmer aldrig vad tidigare tänkare sagt och kombinerar det med vår egen erfarenhet och intuition.
När forskarna, filosoferna och vi själva är överens, då tror vi att det kan vara sant och användbart. Ettexempel är den kristna ideologins sätt att tolka Jesus ord om nåd. Du ska använda dina naturliga resurser och ta emot det som finns runtomkring dig. Den som gömmer sitt ljus eller bygger från det som de inte har bygger på en rasande grund och de kommer att falla och trampas ner i jorden.
Men den som bygger från det som är och låter sitt ljus lysa, den människan ska få ett bra liv. Solrosmetoden ger dig möjlighet att se och använda din naturliga resurs.


Om Winkir AB
Erik Winqvist, som grundat företaget, har en spännande bakgrund med olika ledande befattningar inom näringslivet, dessutom är han en framgångsrik artist om detta kan du läsa på nätet. Winkir startade Erik för att han ville använda sina erfarenheter och kombinera dem med den allra modernaste forskningen. Eriks fokus ligger på glädjen i att få saker gjort, glädjen av att arbeta i harmoni med sig själv, glädjen i att samarbeta. ”alla människor har en enorm kraft, när den kraften blommar så…..”. I Winkir finns också Mikael Muhr som ansvarar för Udda Bra och arbetar med komplexa situationer där aktivitet efterfrågas, han får saker att hända hos både kunder och i omvärlden. Dessutom kan du möta Henrik Ivarsson som ansvarar för administrationen och ser till att allt fungerar. Tillsammans bygger vi Solrosmetoden som ett sätt att individualisera organisatoriska utvecklingsfrågor och att låta den rådande situationen få större inflytande över våra beslut, metoden handlar om att använda individens naturliga resurser till att skapa flow och självrespekt.


Soliga smörgåsbordet
Föredrag, utbildningar, workshop, webbtjänster, inspirerande underhållning m m.
Ännu fler tjänster kommer, bland annat en möjlighet för organisationer att bli auktoriserade och att kunna använda auktorisationen för att attrahera och utveckla personal.


Kontakt Henrik Ivarsson telefon: 0707 30 39 41. Idéer och mediakontakter Mikael Muhr telefon: 0769 47 88 68
Eller direkt till Erik Winqvist telefon: 0708 77 66 67


Webbtjänster:
 Solrosmetoden, endast för kunder
www.lardigleva.se
www.egobooster.se (beräknad lansering inom några månader)
www.egoboosterdyslexiochadhd.se (beräknad lansering inom några månader)
www.fullavliv.se (beräknad lansering under 2012)
www.uddabra.se (en extraskola på nätet beräknad lansering under 2012)
Mer information om Winkir AB och Erik Winqvist www.erikwi.se


Bildtexter

Blomman får energi från de gröna bladen, var i från får du din energi?
Kronbladen strålar och inspirerar precis som dina naturliga resurser.
Solrosens rötter tar upp vatten och näring, vad behöver du för att överleva?
Var finns din styrka? Solrosens stam får bli en symbol
Utan etik, värderingar och attityder så lever du inte ett mänskligt liv, ditt jag försvinner, vi låter Solrosens trygga fröställning bli en metafor för dina värderingar och attityder.