Riksdagen

Det nya talmanspresidiet

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 15:35 CESTRiksdagen valde idag Per Westerberg (M) till talman. Till förste vice talman valdes Susanne Eberstein (S), till andre vice talman valdes Ulf Holm (MP), till tredje vice talman valdes Liselott Hagberg (FP).

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att som talman leda riksdagens arbete i ytterligare fyra år. Jag hoppas att även de närmaste åren ska präglas av ett gott arbets- och debattklimat, säger Per Westerberg.

Per Westerberg är riksdagsledamot sedan 1979. Han är den ledamot som har flest riksdagsår bakom sig. Per Westerberg var 2006-2010 riksdagens talman och riksdagens förste vice talman 2003-2006. Han har tidigare bland annat varit ordförande i näringsutskottet. 1991-1994 verkade han som näringsminister. Per Westerberg bor i Nyköping.

Susanne Eberstein är riksdagsledamot sedan 1994. Hon har tidigare varit vice ordförande i EU-nämnden. Susanne Eberstein bor i Sundsvall.

Ulf Holm är riksdagsledamot sedan 2002. Han har tidigare varit ledamot i EU-nämnden och arbetsmarknadsutskottet. Ulf Holm bor i Lund.

Liselott Hagberg är riksdagsledamot sedan 2002 och var under föregående mandatperiod tredje vice talman. Liselott Hagberg bor i Nyköping.