Frango AB

Det O-listenoterade programvaruföretaget Frango AB startar ett dotterbolag i Taiwan.

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:56 CEST

Taiwan blir det sextonde landet där Frango
driver egen verksamhet genom bolag. Utöver dessa bedrivs aktiv
verksamhet i ytterligare länder via återförsäljare.


Beslutet att starta ett dotterbolag i Taiwan är i första hand baserat
på att det är en expansiv marknad som i storlek är cirka dubbelt så
stor som Singapore och större än den svenska marknaden. Etableringen
i Taiwan kan även användas som en plattform för den stora kinesiska
marknaden.

- Genom vår verksamhet i Singapore, där många av våra anställda talar
kinesiska, har vi goda möjligheter till kunskapsöverföring och att ge
stöd. Frangos system är också färdigt för den kinesiska marknaden och
vi har en kinesisk språkversion framme. Därigenom känner vi oss väl
förberedda på den här satsningen. Vi tror oss se en lönsamhet i
etableringen på kort sikt säger Tom Löfstedt, VD på Frango AB.


Kontaktpersoner:
Tom Löfstedt, VD, Telefon: +46 70 321 77 03, e-post:
tom.lofstedt@frango.com


Frango, etablerat 1987, är en ledande programvaruleverantör av
lösningar som hjälper affärsledningar med stöd för planering,
rapportering, konsolidering samt underlag till analys för
affärsbeslut - Corporate Performance Management (CPM). Drygt 1.300
koncerner och organisationer förlitar sig på Frango när det gäller
CPM och verksamhetsuppföljning och styrning. Med huvudkontor i
Stockholm, arbetar Frango globalt och har kontor i sexton länder i
Europa, Fjärran Östern och USA samt distributörsavtal med företag i
ytterligare tio länder. Frango är noterat på O-listan på
Stockholmsbörsen. Läs mer om Frango på www.frango.com.

--

Tillgängligt för nedladdning:
http://www.alertir.com/alertme/files/press/frango/947207sv1.pdf