BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Det räcker inte med att be om ursäkt – regeringen måste satsa på att förebygga vanvård av samhällsplacerade barn!

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 16:14 CET

Upprättelseceremonin som hålls idag ett positivt och viktigt steg i att erkänna och se barn som utsatts för övergrepp och försummelse i social dygnsvård.

Men det är långt ifrån tillräckligt. BRIS har ungefär 600 kontakter varje år med barn som är placerade i samhällets vård och utifrån deras berättelser ser BRIS att många socialsekreterare och vuxna på hvb-hem och institutioner saknar utbildning och kompetens i att möta utsatta barn.

– Bristen på kompetens och verktyg i att möta utsatta barn gör att det är svårt att skapa förtroende och tillit i relationen till barnet, vilket i sin tur gör det svårt att se barnets situation och behov. BRIS har därför länge krävt att socialsekreterare som möter utsatta barn ska på sikt ha specialistutbildning i att möta de här barnen,  vilket också Barnskyddsutredningen föreslår. Även vuxna på hvb-hem och institutioner ska ha specialkompetens för att kunna möta de här barnens behov, säger Eva Waltré, tf generalsekreterare BRIS.

Misshandel och övergrepp är, oavsett om de sker i ett hem eller på en institution, ljusskygga handlingar som sker bakom stängda dörrar och sällan under ”kontorstid”.

– BRIS vill därför kunna ta emot samtal från utsatta barn dygnets alla timmar i vår stödtelefon BRIS 116 111. För många utsatta barn är BRIS den första som de vågar berätta om sin situation för, tack vare att de är helt anonyma i kontakten med BRIS. Många utsatta barn har redan dåliga erfarenheter av kontakter med socialtjänst och eller polis och för dem är det ofta ett oöverstigligt steg att kontakta en myndighet när de behöver hjälp, fortsätter Eva Waltré.

Via BRIS 116 111 stöttar och avlastar BRIS barnen, och om barnet själv vill det, hjälper barnet med kontakter till vårdande och skyddande instanser.

– Socialdepartementet arbetar just nu med en barnskyddsproposition och regeringen skulle kunna visa sitt framtida samhällsansvar genom att avsätta resurser till kompetenshöjning hos de här viktiga vuxna. Dessutom bör resurser avsättas så att ett dygnet runt-öppet i BRIS 116 111 kan säkerställas, så att vi kan förebygga att redan utsatta barn vanvårdas igen, säger Eva Waltré.

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se