Saco

Påminnelse: Det riktigt viktiga – Forskningen i regeringsförklaringen

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 10:22 CEST

En av regeringens viktigare frågor under den kommande mandatperioden blir forskningsfrågorna. Som ett inspel i de pågående regeringsdiskussionerna om en ny regeringsförklaring presenterar Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg därför en ny skrift ”Den nödvändiga forskningspolitiken – några tankar till nästa regeringsförklaring”.

Plats:                Saco, Lilla Nygatan 14, Gamla stan i Stockholm
Tid:                   tisdagen den 28 september kl 10-11

Ev frågor och anmälan: kommunikationschef John Ahlmark, john.ahlmark@saco.se  08-613 48 32 eller 070-610 01 19 senast måndag den 27 september.

Välkommen!

John Ahlmark
Kommunikationschef
Saco
08-613 48 00
070-610 01 19
John.Ahlmark@saco.se
www.saco.se