Akademikerförbundet SSR

Det saknas krafttag mot ohälsan

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2003 00:00 CEST

Akademikerförbundet SSR kommenterar budgetpropositionen:
Det saknas krafttag mot ohälsan
Tisdagen den 15 april överlämnade finansminister Bosse Ringholm vårpropositionen till
riksdagen. Att få bukt med ohälsan i arbetslivet är en av regeringens största utmaningar, men
Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson är tveksam till att den budget som
nu läggs kommer att minska ohälsan. Hon är orolig att den snarare kan få motsatt effekt.
- Från början fanns storvulna planer med bland annat Trepartssamtalen där LO, TCO och
SACO deltog tillsammans med arbetsgivarorganisationerna och staten. Ambitionerna var
goda, men tyvärr blev det inte mycket mer än höga ambitioner. Dagens förslag är ett sätt att
flytta kostnaderna, men innebär inga krafttag för att komma åt ohälsan.
- Den enskilde tvingas vara med och betala genom att sjukpenningen sänks och
arbetsgivarna tvingas betala de anställdas sjuklön under tre veckor istället för två. Att
kostnader förs över till enskilda individer och arbetsgivare gör knappast någon friskare -
snarare riskerar vi att det blir svårare för den som en gång varit sjukskriven att komma in på
arbetsmarknaden igen.
- Sammanfattningsvis tycker jag att det i vårbudgeten saknas förslag/krafttag för att
faktiskt göra folk friskare. Att avsätta medel till att bekämpa ohälsan får inte ses bara som en
kostnad, utan måste också ses som en investering. Pengar som satsas idag innebär långsiktigt
både minskade kostnader och friskare människor.

Anna Bengtsson, pressekreterare tfn: 070 627 44 51 eller 08 617 44 51
E-post a.bengtsson@akademssr.se
Maria Östberg Svanelind, press- och informationschef tfn: 0708 17 44 31 eller
08 617 44 87 E-post m.ostberg-svanelind@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är det fjärde största SACO förbundet och är ett yrkesförbund för
socionomer, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och beteendevetare. Förbundet har
drygt 43 500 medlemmar.
Akademikerförbundet SSR, Box 12800, 112 96 Stockholm Besöksadress: Mariedalsvägen 4. Internet:
www.akademssr.se