Miljöpartiet de gröna

Det ska inte gå att bli avskedad om man påtalar säkerhetsrisker

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 14:35 CEST

Karin Svensson Smith (mp) ställer fråga till ansvarig minister:

DET SKA INTE GÅ ATT BLI AVSKEDAD OM MAN PÅTALAR SÄKERHETSRISKER

Det ska inte gå att avskeda en fackligt aktiv med hänvisning till så kallad illojalitet och kränkande beteende, anser Karin Svensson Smith, Miljöpartiet de Grönas riksdagsledamot i trafikutskottet. I en skriftlig fråga i dag undrar hon om arbetsmarknadsministern Hans Karlsson är beredd att ställa sig bakom en lagändring.

- Det är oklart vad som döljer sig bakom formuleringen illojalitet och kränkande beteende, som Connex anger för att avskeda den fackligt aktive tunnelbaneföraren Per Johansson. Han har varit fackligt aktiv i fyra år och har uppenbarligen stort förtroende bland sina arbetskamrater, säger Karin Svensson Smith.

- Per Johansson och facklubben har enligt dem själva varit tvungna att offentligt kritisera Connex eftersom företaget satt ekonomiska intressen framför resenärernas och de anställdas säkerhet. Jag själv har precis läst Järnvägsstyrelsens nya säkerhetsrevision av Connex i tunnelbanan och den visar att det finns anledning att oroa sig över resenärernas säkerhet.

- Jag vill att arbetsmarknadsminister Hans Karlsson tar initiativ till åtgärder på lagstiftningsområdet som syftar till att omöjliggöra avskedande på så lösa grunder som påstådd illojalitet, säger Karin Svensson Smith.

Den skriftliga frågan återfinns här nedan i sin helhet samt på vår hemsida http://www.mp.se/gronpolitik


Till statsrådet Hans Karlsson

Avskedande på grund av påstådd illojalitet

Connex, tunnelbaneoperatör som kör trafiken för SL i Stockholm, har beslutat avskeda Per Johansson, ordföranden för ??tunnelbaneklubben??, Seko-klubb 119. Ledningen för Connex uppger illojalitet och kränkande beteende som skäl för avskedandet.
Per Johansson har varit fackligt aktiv i fyra år och har uppenbarligen stort förtroende bland sina arbetskamrater. Han har enligt egna uppgifter drivet fackets krav hårt gentemot företaget vilken har sin förklaring i problematiska arbetsmiljöförhållanden i tunnelbanan. Per Johansson förnekar inte att han offentligt kritiserat Connex. Han och facklubben har enligt egen utsago sett sig tvungna till det beroende av att företaget satt ekonomiska intressen framför resenärernas och de anställdas säkerhet.
Seko-klubben och Per Johansson anser att Connex avskedar honom på grund av ihärdigt, tufft och konsekvent fackligt arbete där de satt säkerheten och arbetsmiljön högt på fackets kravlista. Företaget förnekar att så är fallet utan hävdar, utan att precisera sig, att det är Per Johanssons personliga beteende som är problemet. Det är alltså oklart vad som döljer sig bakom formuleringen, illojalitet och kränkande beteende. Mot denna bakgrund vill jag fråga arbetsmarknadsminister Hans Karlsson: Avser ministern att ta initiativ till åtgärder på lagstiftningsområdet som syftar till att omöjliggöra avskedande på så lösa grunder som påstådd illojalitet?

Karin Svensson Smith (mp)

Kontakt: Karin Svensson Smith, 070-343 95 15
Mattias Bengtsson, pressekreterare, 0736-27 53 83