Moderaterna

Det ska vara enkelt att köpa hushållstjänster

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:07 CET

Riksdagsledamot
Ordförande för Moderatkvinnorna
Magdalena Andersson
070-645 90 90


– I Finansdepartementets förslag till skattereducerade hushållstjänster har man valt att använda samma konstruktion som vid ROT-avdraget. Det är en bra modell för enstaka inköp eller investeringar, men sämre när det handlar om köp av hushållstjänster. Risken är att familjer avstår från att köpa hushållstjänster eftersom man inte har råd att ligga ute med de extra pengarna tills skattereduceringen återbetalas. Det säger Magdalena Andersson, ordförande för moderatkvinnorna, i organisationens remissvar som överlämnats till Finansdepartementet med anledning av nuvarande förslag till skattelättnader för hushållstjänster.

– En skattereduktion av hushållstjänster måste konstrueras så att det blir enkelt för kunden att köpa dessa tjänster. Moderatkvinnorna förordar därför ett system där kunden betalar det reducerade priset direkt.

– När det gäller definitionen av hushållstjänster bör också begränsningar som hindrar anlitad barnhjälp från att skjutsa barn till och från fritidsaktiviteter tas bort. Vår uppfattning är att många föräldrar upplever en stor stress kring detta och kan därför leda till att man som kund tvingas betala två olika belopp vid samma köptillfälle.

– Att kvinnor i större utsträckning än män avstår från ett betalt yrkesarbete till förmån för ett obetalt hemarbete är troligen en av orsakerna till kvinnors svagare ställning på arbetsmarknaden. Moderatkvinnorna ser därför med stor glädje fram emot en skattereducering av hushållstjänster. Men då måste det finnas en enkel lösning för alla kvinnor och alla män att köpa tjänsterna, säger Magdalena Andersson.Sofia Spolander
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 45 14
+46-736-82 81 11
+46-736-82 80 00 (pressjour)