Svenska Stadsnätsföreningen

Det skapas ett nytt monopol!

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:24 CEST

Inom telekommarknaden pågår nu en dragkamp för att vinna fiberavtal med fastighetsägare av hyreslägenheter. Syftet är att installera fiber till fastigheterna för att kunna erbjuda hyresgästerna riktigt bredband då den traditionella koppartråden för telefoni eller Kabel-TV alltmer sällan räcker till.

Att installera fiber till en fastighet är förknippat med stora kostnader för fastighetsägaren. Det kan röra sig om 100000 kr eller mer för en fastighet med 10-15 lägenheter i en större tätort. Men om fastighetsägaren väljer TeliaSonera installerar de gratis med villkoret att hyresgästerna endast ska kunna använda deras tjänsteutbud på Internet, telefoni och TV under en period om upp till 12 år. Det finns även andra operatörer som har liknande erbjudanden men TeliaSonera är dominerande.

- De bygger ett nytt monopol! Kunderna förstår inte riktigt konsekvenserna av det utan är mest glada för att idag slippa utgiften, säger Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen.

Fri konkurrens omöjliggörs

Den mest kapitalstarka aktören i telekombranschen är TeliaSonera. De har byggt upp sitt kapital dels genom att använda sin marknadsdominans för att skapa stordriftsfördelar och dels genom sin unika kunskap som exklusiv nätägare av det största telefoninätet i Sverige. Sammantaget genererar detta övervinster som de nu använder för att subventionera nya fibernät. Genom att låsa in kunderna i långa avtal skapar de ett nytt monopol, i vilket det redan anslutits 100-tusentals.

Men inte nog med det. TeliaSonera låter i de flesta fall också det egna nätbolaget Skanova bygga den nödvändiga accessen. Detta trots att det ofta redan finns ett öppet stadsnät som erbjuder tillgång till fiber. I flera lägen är det inte heller samhällsekonomiskt försvarbart att ha flera nät.

Sverige behöver öppna nät!

150 stadsnät i Sverige är anslutna till Svenska Stadsnätsföreningen som verkar för en öppen fiberinfrastruktur. En öppen infrastruktur som ger hushållen valfrihet och skapar konkurrens mellan operatörerna. De flesta stadsnäten kan idag erbjuda operatörer och innehållsleverantörer tillgång till ett riktigt bredband och mer än 800 000 hushåll är anslutna. Stadsnäten fortsätter utbyggnaden mot fler orter, stadsdelar och fastigheter men känner en stark oro över TeliaSoneras sätt att hindra konkurrens och beröva konsumenterna valfrihet. De flesta stadsnäten är kommunala bolag och har varken finansiell kraft eller legala möjligheter att konkurrera med TeliaSoneras marknadssubventioner.

Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen, är förvånad över hur de kan ha ett så fritt spelrum och att Konkurrensverket inte har med detta tydligare på sin agenda.

- Det är uppenbart att Konkurrensverket inte har tillräcklig information eftersom ingen åtgärd vidtagits ännu. Därför kommer vi nu att driva på dialogen med dem och bistå dem med fakta i syfte att få stopp på nya monopol. Kunder och samhälle behöver öppna nät, avslutar Mikael Ek.

För ytterligare information:

Kontakta Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningens Service AB tel 070-598 00 05.

Besök gärna vår hemsida www.ssnf.org