JL Utbildning

Det snackas om livskunskap... Ny bok!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:36 CET

I boken "Den helande länken i barns och ungdomars uppväxt" ger forskare, utbildare, professorer, pedagoger, rektorer, föreläsare och inspiratörer sin syn på vikten av att erbjuda barn och ungdomar social och emotionell vägledning. Olika metoder, modeller och tillvägagångssätt presenteras livfullt och engagerat. Boken ges ut i samarbete mellan REQ (Riksföreningen EQ - för socialt och emotionellt lärande) och JL Utbildning (Sveriges främsta utbildningsarrangör för pedagogisk personal).

Kom och ta del av några av författarnas tankar!

Tid: Fredag 19 november kl:15.00.
Plats: Hedinsalen, ABF huset Sveavägen 41, Stockholm

Bland författarna finns Maria-Pia Gottberg (ordförande i REQ), Ulrika Gigård (fd rektor, rektorsutbildare, projektledare för förebyggande arbete mot grövre våld i skolan), Monica Widstrand (lärare, lärarfortbildare och fd bitr rektor) och Zarah Öberg (hälsopedagog) som alla är JL Utbildnings föreläsare. Övriga författare är Kerstin Haraldsdotter (leg.psykolog), Birgitta Ekmark (f.d. rektor på Ellagårdsskolan i Täby), Bodil Wennberg (leg. psykolog), Lars-Eric Uneståhl (fil.dr & mental tränare), Birgitta Qvarsell (professor), Sofia Norberg (civilingenjör), Åsa Deullar (magister i pedagogik), Yvonne Terjestam (fil. dr i psykologi och universitetslektor) samt Anna Bornstein som är författare till 12 böcker och har översatt Paul Bruntons böcker till svenska. Hon startade också programmet ”Drömmen om det Goda” som är ett ”ickevålds-program.

Förordet till boken är skrivet av Birgitta Kimber som är skapare till SET-programmet som är både aktuellt och ifrågasatt i reportage av URs Skolfront.

15.00 – 15.10    Mona Loden, initiativtagare & huvudredaktör presenterar boken.
15.10 – 15.25    REQ:s ordförande Maria-Pia Gottberg.
15.25 – 15.40    Zarah Öberg, hälsopedagog.
15.40 – 15.55    Ulrika Gigård, f d rektor för SET-skola.
15.55 – 16.15    Frågestund och diskussion.
16.15 – 17.00    Mingel med mat och dryck. Bokförsäljning.

Varmt välkommen!

Vi ser väldigt gärna att du gör en föranmälan till Mona Lodén via e-post till mona.loden@comhem.se

JL Utbildning arrangerar fortbildning i form av föreläsningar och kurser för personal inom skola, förskola,fritidshem, fritidsgårdar och andra pedagogiska verksamheter.

JL Utbildning är verksamma över hela Sverige med föreläsningar och kurser för främst pedagogisk personal. Vi samarbetar med de bästa föreläsarna och kursledarna som var och en håller absolut högsta kvalitet inom sitt område. Samtliga föreläsare/kursledare går givetvis att boka för uppdrag på din egen hemmaplan.

Vi är förmodligen den största arrangören inom målgruppen med flera hundra arrangemang årligen över hela landet.

Som en naturlig utveckling av verksamheten agerar vi numera även som bokförlag, främst för de alster som våra föreläsare/kursledare är upphov till.

Hemsida JL Utbildning

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --

REQ (Riksföreningen EQ - för socialt och emotionellt lärande) är en religiöst och politiskt obunden, ideell förening som fungerar som ett nätverk för medlemmarna.

Riksföreningen ska, genom information och riktad utbildning sprida kunskap om den sociala och emotionella utvecklingens betydelse för individen och samhället samt medverka till att social och emotionell utveckling kommer till stånd.

Vår vision är ett samhälle präglat av goda relationer och sund psykisk och fysisk hälsa. Målet är att alla barn ska få växa upp med goda sociala och emotionella förebilder omkring sig. Därför vill vi sprida kunskap och intresse för den sociala och emotionella kompetens-utvecklingen.

Hemsida REQ