Tikspac AB

Det som göms i snö... kommer fram i tö...

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 14:56 CET

TiksPac möjliggör för kommunen att utan kostnad infria kommuninvånarnas krav på en hygienisk stads- och naturmiljö.

TiksPac sysslar inte med ”reklambudskap”, utan företagssponsring. Över 5000 företag sponsrar TiksPac-konceptet som idag används av över 140 kommuner i Sverige, Norge och Danmark.


Första intrycket av en plats är bestående och därför är vikten stor av Rena Publika Rum.


CSR är inte reklam utan av ett företag sponsrat samhällsansvar, där företaget tar en del av ansvaret som också överförs till barnen i sin närmiljö.

Att få bra medborgare och bra skattebetalare i en kommun kräver att kommunen ger förutsättningar att leva och bo samt trivas och tala väl om miljön i kommunen och därmed locka dit andra medborgare.

Läs mer på www.Tikspac.se eller kontakta Stig-Arne Mårtensson, VD, på 0346-734 701, 0705-82 55 93 alt. sa@tiks.se.

TiksPac arbetar med CSR och tillhandahåller ett koncept för Rena Publika Rum genom miljömässigt ansvarstagande för privatpersoner, företag och kommuner. - En ren miljö är en trygg miljö.