Tylömarks Trädgårdsanläggningar

Det som göms i tö, kommer upp i SNÖ

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 07:00 CEST

Förra vintern blev en viktig påminnelse för fastighetsägare och kommuner hur man ska fördela underhållspengarna klokt över hela året. De senaste vintrarnas mildare karaktär är inget bra skäl för att använda upp en insparad budget under sommarhalvåret.   

Snö. Snö. Is. Och mera snö. Men frågan är om vi har råd att bli så pass tagna på sängen? Problemet ligger ofta snarare i bristfälligt disponerade resurser – i alla fall om man frågar dem som i praktiken får problemet på sitt bord.  

– Vintern 2009/2010 blev onekligen vädermässigt extrem, säger David Målar, vd på Tylömarks trädgårdsanläggningar. I södra stockholmstrakten föll det mellan 135 och 145 centimeter enligt SMHI, något som aldrig inträffat de senaste trettio åren. Men jag tror ändå att mycket skulle kunna göras bättre för att undvika förra årets kaos.

Tylömarks är en av fyra entreprenörer som snöröjer åt Stockholms stad. Man har även underhållsuppdrag åt Locum och flera kommuner, samt bedriver konsulttjänster inom bland annat träd- och naturvård.

– Ett tips är att en mild vinter spara pengarna som blir över till nästa snösäsong, istället för att utöka sommarens åtgärder, säger David Målar. Annars kan en vinter som förra sluka även den kommande vårens budget. Alla tjänar på att hålla en balans mellan årstiderna.

En het potatis i branschen är röjning av tak, inte minst sedan den tragiska dödsolyckan där en tonårig pojke avled efter att ha träffats av en istapp. Domen ledde till att avtalen skrevs om så att fastighetsägarna har hela ansvaret för hur ofta tak och istappar röjs.   

– Givetvis kan man teckna avtal där entreprenören ska ha koll, men tyvärr är få förvaltare beredda att betala för detta, konstaterar David Målar. På Tylömarks har vi gjort en del takskottningar och kan även lägga in det i ronderingen vid veckostädning. Men för att kunna ta på sig helhetsansvaret måste vi få åka ut varje dag. Istappar orsakas ofta av värmeläckage från tak eller fönster, och det kan gå snabbt. Inte minst i innerstaden med många vindsvåningar.  

– Fundera gärna igenom vilken ersättningsmodell som passar för underhållet av just din fastighet, tipsar David. Med timpris och löpande räkning betalar du helt enkelt för vad du får gjort. Ett tillitsfullt förhållande till entreprenören underlättar förstås – alternativt kan du kräva en exakt körrapport, om de har GPS i maskinerna. 

Fakta:

Mängder av resurser
- Total snömängd, första veckan: 59 cm
- Snitt på arbetade timmar: 75tim/v
- Diesel samma vecka: 3100 liter
- Sandningssand: 350 ton
- Vägsalt: 150 ton

(Källa: Utdrag ur Tylömarks jourdagbok)

 Ur en snöröjares dagbok

15 december
Kl 0245: Alla enheter är utringda och i arbete. Sammanstrålar med kollega som sköter stadsdel på nattöppen mack och avrapporterar.

Kl 0430: Återvänder till kontoret och sover till kl 0700. Får avrapportering från alla enheter. Ihållande snöfall.

Kl 1200: Ca 50% är klara med ett varv. Kunder som låg först i kön att få snöröjning ringer in och undrar om vi varit där, p.g.a. det ihållande snöfallet.

Kl 1500: Beordrar hem alla att sova. Ihållande snöfall.

Kl 1630: Åter kontoret för sömn.

Kl 2000: Ut för kontroll av områden.

Kl 2200: Tar kontakt med enheterna och beslutar att vi ska gå ut kl 0000.
Kl 2300: Åter kontoret för sömn.

Uppmätt snömängd under dygnet 17 cm

Medel vindhastighet 5,4

Temp -2,9

17 december

Kl 0000: I bilen igen för att lösa problemen, fördela om resurser, prioritera om insatsen. SMHI säger att snöfallet skall upphöra kl 0500.

Kl 1000 snöfallet upphör.

18 december

Åter kontoret kl 1000, uppklarnande, insatsen klar kl 1000, SMHI lovar uppehåll i 24 timmar. Åker hem för första gången denna vecka, duschar, sover 9 timmar i sträck.

21 december

Kl 0130: Måste byta av en maskinförare som är slutkörd

Kl 0700: Nattens insats avslutad och går av jouren.

(Källa: Ur en jourdagbok från Tylömarks) 

För ytterligare information kontakta:
David Målar, VD, 0736-25 81 42 


Tylömarks skapar och förbättrar utemiljöer för offentlig förvaltning och privata företag. Vi startade redan 1934 och är än idag ett renodlat familjeföretag. Med lång erfarenhet, yrkeskompetens och kvalitetssäkring erbjuder vi ett brett spektrum av tjänster, från underhåll av vägar och grönytor till specialiserad naturvård.