Bee Urban

Det surras om Söderort

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 15:45 CET

Bin fyller en viktig funktion i vårt dagliga liv genom att pollinera blommor på olika växter så att vi får exempelvis mat på våra tallrikar. Av de grödor som vi odlar inom Europa så behöver 76 procent av dessa pollinering för att vi ska få skörd. Men även andra växter som hjälper oss med ekosystemtjänster som luft -och vattenrening, erosionsskydd, råvaror som bomull och ved, behöver också pollineras.Tyvärr råder en global bidöd och samarbetet mellan Bee Urban och Stockholmshem hoppas kunna upplysa om problemet och öka förståelsen till varför det behövs fler bin.

Att det kommer vara hyresgäster med i skötseln av kuporna tycker vi är jättekul säger Josefina Oddsberg, för det behövs verkligen fler biodlare. Dessutom är det ett fantastiskt sätt att återkoppla stadsmänniskan till naturen. Att arbeta med bin är fantastiskt, och dessutom får man en len och god bi-produkt, honung!

Företaget Bee Urban grundades av två biologer, Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg, som under sin utbildning fick information om att växtarter försvann från Stockholms Nationalstadspark på grund av brist på pollinatörer i parken. Idag har de inte bara bikupor placerade i parken utan även uppe på hustak mitt inne i centrala Stockholm. Det kan för många tyckas vara konstigt att odla bin i stan, men det är inte på något sätt ett nytt påfund utan har förekommit runt om i världens städer under lång tid. Däremot har vi inte gjort det i någon större utsträckning här i Sverige säger Josefina Oddsberg.

Tak är ett alldeles utmärkt ställe att odla bin på, då det ofta är en outtnytjad yta samt att det inte verkar lika störande för eventuella skeptiker eller grannar med insektsfobi. Ett vanligt förekommande missförstånd är att folk blandar ihop bin med getingar, vilka gärna gör oss sällskap på kräftskivan eller grillfesten. Bin äter i stort sett bara honung, pollen och nektar, och söker sig således till blommor och inte till oss människor.

Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!