Bee Urban

Det surras om ytterligare miljöengagemang hos Brostaden

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 16:46 CEST

Miljöfrågor har alltid varit i fokus för Brostaden, som nu inkvarterar ytterligare 30.000 hyresgäster på taket till sitt huvudkontor i Stockholm i samarbete med Bee Urban. En bikupa på deras tak kommer inte bara att stärka den biologiska mångfalden i området, utan även sprida kunskap om den viktiga pollineringstjänst arbetsbina utför för såväl sina anställda som hyresgäster.

”-Vi tycker alltid det är roligt med nya hyresgäster. Men den uppmärksamhet och positiva respons vi fått med tanke på våra nya grannar har verkligen överraskat. Hoppas att de känner hur välkomna de är.”
Säger Anders Nilsson, vd på Brostaden.

Man brukar säga att var tredje tugga man äter är pollinerad av ett bi, och siffror som 76 procent av allt vi odlar inom Europa behöver pollinering för att människan ska få skörd. Men både vilda bin och honungsbin dör i enorma mängder runt hela jorden, och man talar om en global bidöd! Detta resulterar i att många vilda växter till och med försvinner.

Utan binas pollineringstjänst skulle det råda en global skörbjuggsepidemi inom fyra år, och bomull, kött och mejeriprodukter skulle vara en dyr bristvara.

Pollinerade växter är ju inte bara mat, utan de utför ju även ekosystemtjänster som luftrening,
CO2-upptag, markbindning, vattenfiltrering, fibrer och inte minst de välbehagskänslor vi människor får genom att vistas i naturen, parker och blomstande ängar.

Hos Brostaden är hållbarhetsaspekterna till stor del integrerade i hela verksamheten, och deras arbete för en hållbar utveckling omfattar både miljö- och klimatfrågor, men även den sociala dimensionen genom att verka för ett hållbart samhälle -både för människor och natur.

Bee Urban grundades av två miljömedvetna biologer Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg vars syfte är att sprida medvetenhet, kunskap och pollineringseffekten av bin och deras inverkan på såväl lokal som global skala. Biprodukten av affärsverksamhet är dessutom den allra lenaste honung!Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!