CS Library

Det svenska bibliotekssystemet CS Library redo för världslansering

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 11:00 CET

På bilden står Teknikhusets vd Rey Langels med den internationella biblioteksorganisationen IFLA:s president Ellen Tise, Sydafrika, Göteborgs vice borgmästare Elisabet Rothenberg, IFLA:s tillträdande president Ingrid Parent, Kanada, och Agneta Ohlsson, överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Göteborg, vid IFLA:s konferens i Göteborg.

Många bibliotek brottas med vikande utlåning. En global trend för att möta detta är visionen Bibliotek 2.0, som bland annat bygger på ökad interaktivitet och delaktighet. Ett bärande inslag är att satsa på webben, alltså att försöka vara där låntagarna är.

— Det passar oss bra, eftersom tillgänglighet och öppenhet är grundläggande värden i vår utveckling av system och verktyg, säger Teknikhusets vd Rey Langels.

Företaget fick redan 2005 uppdraget att utveckla bibliotekssystemet för Stockholms stadsbibliotek, Sveriges största folkbibliotek.

EU- och FN-priser

Det stora genomslaget kom med Bibliotek 2007, där Umeåregionens bibliotek samsades om ett gemensamt lånekort och en enda webbplats.

— Resultatet berodde mycket på Umeås bibliotekschef Inger Edebro Sikström. Hon var drivande för en separat webbplats, som blev den första i världen att leva upp till Bibliotek 2.0.
Den fick stor uppmärksamhet och hade stor del i att Bibliotek 2007 prisats av både EU och FN. Teknikhuset fick blodad tand och bestämde sig för att paketera och sälja CS Library, som bygger på det egna webbpubliceringsverktyget Content Studio.

Öppet gränssnitt

I dagsläget finns systemet i 39 kommuner, vilket omfattar nästan 25 procent av Sveriges invånare. För användarna innebär det bland annat möjligheter att skriva och publicera, oberoende av eventuella funktionshinder. Ett öppet gränssnitt gör att biblioteken själva kan välja vilka system och databaser man vill använda.

— Vi kan hantera ett lands samtliga bibliotek i en enda webbplats, oavsett bibliotekssystem och regelsystem. Ingen annan i världen klarar det.

Teknikhuset har vunnit en första stor upphandling och startat dotterbolag i Finland och detta ska följas av Norge och USA. Diskussioner förs även med partners i England, Sydafrika, Kina och en rad andra länder.

Nytt internationellt företag

Globalt rör det sig om en marknad som motsvarar 100-tals miljoner kronor.

— Att ta sig an detta är en rolig utmaning. Det kräver kapital och en betydligt större organisation, alltså ett nytt internationellt företag, säger Rey Langels.

Idén är att bjuda in investerare och knoppa av ett företag från Teknikhuset, som i dag har omkring 30 medarbetare. Siktet enligt Langels är inställt på att antalet personer vid Teknikhuset ska bli "minst dubbelt så många" med det nya bolaget.

— Jag hoppas få en samling kring detta som ett intressant Umeåprojekt och möjligen också ett bidrag till världen i samband med kulturhuvudstadsåret 2014.

CS Library är den enda helt oberoende Bibliotek 2.0 lösningen i världen - utvecklad i Sverige.
CS Library integrerar vilket katalogsystem som helst i valfri kombination på en och samma webbplats. CS Library bygger på bibliotekens grundläggande värden: Valfrihet, Öppenhet, Samverkan och Tillgänglighet.

I bibliotekens och låntagarnas tjänst!