Studentor

Det svenska sociala nätverket Studentor utvidgar sitt utbud och fortsätter att gå emot trenden

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 07:54 CET

Lunds sociala nätverk Studentor fortsätter att gå emot trenden och utvidgar sitt utbud med fyra större uppdateringar i syfte att stå emot stark internationell konkurrens och kunna erbjuda Lunds studenter den bästa platsen på nätet.

Studentor är ett socialt nätverk för lundastudenter inriktat på staden Lund och som vägrar att följa den trend av nedläggningar satt av andra svenska sociala nätverk vilka gått i graven. Studentor lanserar nu istället nya funktioner för att kunna erbjuda Lunds studenter en ännu bättre upplevelse.

- I ett sånt här läge med kraftig konkurrens från större internationella nätverk hade väl egentligen det logiska varit att stänga ned, men jag har alltid gillat att simma mot strömmen och höjer nu istället insatserna för Studentor, säger grundaren Jonas Duxén.

Den första uppdateringen är ett interaktivt kalendarium. Den innehåller hela terminens events ända fram till sommarlovet i juni och är samtidigt interaktiv genom att varje specifikt event kan kommenteras av besökarna. Interaktiviteten möjliggör för studenter att i förväg ta reda på intresset för events hos andra studenter eller att dagen efter kunna byta minnen med dem som besökt samma events.

Den andra uppdateringen vidareutvecklar konceptet med profiler genom möjligheten att lägga till kurskod samt nationstillhörighet. Genom att i profilen skriva in kurskoden för det ämne som studeras kan studenten hitta andra studenter som läser exakt samma ämne. På samma sätt kan nationstillhörighet skrivas in och sammankoppling med vänner inom samma nation görs enklare.

- Kurskod är en kul funktion för stora klasser där det är omöjligt att känna till allas namn, men där det med hjälp av den här funktionen ändå går att få tag på alla vid planering av tentafest eller gemensamt pluggande. Nationstillhörighet är också en bra grej för att hitta andra kompisar i samma nation och som dessutom kan vara behändigt för nationerna själva i syfte att kontakta sina medlemmar, förklarar Jonas Duxén.

Den tredje uppdateringen är av det mer lättsamma slaget och ger inbitna lundastudenter möjligheten att testa ifall de har den kunskap om Lund de tror sig ha. För detta ändamål lanserar Studentor en App där studenten får svara på fem frågor och därefter får sin kunskap betygsatt mellan graderingen Novisch eller Professor.

Den fjärde uppdateringen är ett sätt för Studentor att tacka de aktiva medlemmarna och innebär en möjlighet för dem att värva andra medlemmar till sajten samtidigt som de kan bli belönade för det. Mars månad 2012 inleder detta genom att belöna den medlem som värvat flest medlemmar under månaden med en prenumeration till en välkänd svensk musiktjänst.


För vidare information:
www.studentor.se


Notering för redaktionen:
Jonas Duxén, grundare Studentor,
E-post: press@studentor.se
Telefon: +46(0)763 19 01 36

Studentor är ett socialt nätverk för studenter i Lund.