Miljöpartiet de gröna

Det tar 195 år för Maud att rädda klimatet

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 12:39 CESTMiljöpartiet de gröna presenterar idag siffror som visar att Sverige kommer att nå EU:s klimatmål år 2205 istället för 2050. Uppgifterna baseras på officiell statistik och regeringens egna prognoser.

Under allianspartiernas år vid makten har takten i utsläppsminskningar minskat från 1,5 till 0,6 procent per år och den takten väntas bestå. Det innebär att Sverige med bred marginal missar EU:s mål, att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Sverige kommer istället att nå målet tidigast år 2205 med den takt som arbetet nu bedrivs. En 40-procentig minskning, vilket rekommenderas till år 2020 av forskare och experter, kommer att nås först år 2062. I en årlig rankning av klimatpolitik i hela världen rasade Sverige från tionde till 18:e plats förra året.

- En passiv och feg klimatpolitik medför stora risker. Sverige kan halka efter i utvecklingen om vi har så låga ambitioner att vi inte behöver göra någonting. Investeringar och forskning om ny teknik kommer att hamna i andra länder, liksom introduktion av produkter med den senaste miljötekniken. Vi riskerar att förlora mängder av arbetstillfällen, inte minst i glesbygd, säger Maria Wetterstrand.

Peter Eriksson:

- Det finns tydliga skillnader mellan regeringsalternativen när det gäller klimatpolitiken. Vi behöver investera i moderna höghastighetståg, renovera miljonprogrammen och bygga ut kollektivtrafiken. Det säger Maud Olofsson nej till. Men varför ska Sverige ha långsammare tåg än omvärlden?

- De rödgröna partierna vill öka takten i klimatarbetet igen. Våra mål och åtgärder kommer att medföra en minskning av utsläppen med över två procent per år. Under de kommande tio åren minskar Sveriges utsläpp då med tio miljoner ton mer än med allianspolitik, 50 miljoner ton per år år 2020 mot 60 miljoner ton och Sverige är åter i linje med de internationella målen. Skillnaderna i politiken får naturligtvis även genomslag i vilka åtgärder som vidtas. De rödgröna har överenskommelser på ett 20-tal områden där allianspartierna har lägre ambitioner eller helt saknar förslag, säger Peter Eriksson.

De rödgröna har konkreta förslag om klimatinvesteringar som alliansen säger nej till. Det handlar om att bygga ut kollektivtrafik och nya snabbtåg, stödja energieffektiv renovering av miljonprogrammen och höja tempot i utbyggnad av vindkraft och solenergi. Investeringarna finansieras genom att göra det dyrare att släppa ut koldioxid.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Caroline Kling, presschef 070-593 19 12, 08-786 57 80


MILJÖPARTIET DE GRÖNA
http://mp.se
http://mpbloggar.se
http://flickr.com/miljopartiet
http://twitter.com/miljopartiet
http://youtube.com/miljopartiet