Tele2 AB

Det tredje kvartalet genererade Tele2 ett rekordstort kassaflöde från rörelsen på 1 706 MKR och redovisade det största kundintaget någonsin med netto 1 637 000 nya kunder

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 10:18 CEST

Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt
Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det tredje kvartalet som slutade den 30 september 2003.

· Nettoomsättningen de första nio månaderna 2003 steg med 21%
till 27 255 Mkr (22 554 Mkr*)
· Resultatet efter skatt de första nio månaderna 2003 steg till
854 Mkr (-374 Mkr*)
· Resultatet per aktie efter skatt och utspädning de första nio
månaderna 2003 ökade till 5,78 kronor (-2,53 kronor*)
· Nettoomsättningen det tredje kvartalet steg med 22% till 9 414 Mkr
(7 695 Mkr)
· EBITDA det tredje kvartalet ökade med 15% till 1 635 Mkr (1 422Mkr) · Antalet kunder ökade med 1 637 000 till 20,4 miljoner under
kvartal tre
· Kassaflödet från rörelsen steg med 37% till 1 706 Mkr under
kvartal tre
· Lansering av Tele2s tjänster i Storbritannien

KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och
koncernchef, Tele2 AB

Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB

Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Investerarfrågor

Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Tele2 AB (org.nr. 556410-8917)
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 (0)8 562 000 60

* Exklusive 237 Mkr från mål mot Telia (Not 1).
Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2002.