Lifecap AB

Det tycks nödvändigt att kvinnor lär sig att agera som män för att ta sig in i styrelserummen?

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 22:28 CEST

I västvärldens styrelserum dominerar det maskulina förhållningssättet kraftigt. Om en kvinna ska göra sig hörd gäller det att hon tillvaratar sin egen maskulina sida och utvecklar den till bristningsgränsen. Gör hon inte det, kommer hennes idéer förmodligen inte att tas tillvara. Majoriteten av de kvinnor som är aktiva i styrelser idag är tränade på att agera maskulint.

Tyvärr är det inte troligt att kvinnor som redan kämpat sig in i styrelserummen hjälper andra kvinnor dit. Det finns en inbyggd konkurrens kvinnor emellan när det finns män i närheten. Vi är däggdjur, och vi styrs i hög utsträckning av hormoner, signalsubstanser och av våra känslor. Många av våra beteenden är nedärvda och vi är inte ens medvetna om att de finns. Det här gör att kvinnor som redan gjort alla de uppoffringar som krävs av dem för att tillskansa sig en bra position, förmodligen inte medverkar till att få in fler kvinnor i styrelserummen.

För att ha förmågan att studera sina egna beteenden i förhållande till samma kön och det motsatta könet krävs idog träning. Redan under spädbarnstiden grundläggs våra ansträngningar för att bli sedda och bekräftade av vår omgivning. Beroende på hur vi lyckas tillskansa oss uppmärksamhet väljer vi strategier som förankras djupt i oss och som vi tar till i alla framtida möten, både med det egna och det motsatta könet. Enda sättet att förändra dessa mönster är att studera sig själv ingående och med hjälp av andra människors feedback, för att sedan med viljans kraft förändra.

Vi påverkas av vårt arv, trots att många av oss verkar vilja tro att kvinnor och män är lika och är precis lika lämpade till alla uppgifter och precis lika lämpade att lösa uppgifter på samma sätt. Detta trots att det finns vetenskapliga belägg för både att våra kroppar ser olika ut fysiskt och att våra hjärnor faktiskt fungerar på olika sätt. Männen gick ut i strid som ensamvargar. Nedärvda mönster gör att de fortfarande agerar för att bli den starkaste hanen, herren på täppan. Det här har med fortplantning att göra. Mannens ultimata uppgift är att sprida sina gener genom att para sig. För att bli utvald av attraktiva honor behövde han visa upp sig och tävla med andra hanar. För hondjuren var det annorlunda. När männen var ute på jakt, samarbetade kvinnorna. De passade varandras barn och hjälptes åt att samla in nötter och rötter till förråden. Här var samarbete en viktig överlevnadsstrategi. När faror nalkades satte de barnen i mitten och försvarade gemensamt flocken. För kvinnor är det mer naturligt att samarbeta, inom könet. När det gällde män så gällde det att binda en så stark eller slug hane till sig som möjligt, och att behålla dennes intresse, även om det fanns andra honor i omgivningen.

De här mönstren påverkar oss fortfarande, kvinnor är mer skickade att arbeta i ett delat ledarskap. De samarbetar naturligt i grupper på ett sätt som sällan förekommer i styrelserummen idag. Den här förmågan, som är naturlig för det feminina i oss, kommer sällan till användning i toppositioner i näringslivet. I toppen är det ensamt, det är förmodligen en av anledningarna till att vi hittar många kvinnor i position två i näringslivet. Faktum är att de här kvinnorna, som har chefsassistents positioner, ofta har stort inflytande över hur företagen sköts. Om vi ska få in fler kvinnor i styrelserummen, utan att dessa ska behöva ge avkall på sina starkaste sidor, behöver vi börja med att acceptera att det finns olikheter och att det skulle generera konkurrensfördelar om dessa olikheter tillvaratogs bättre.

Gaya Pienitzka äger och driver Life CaP Centret AB. Inom kort släpper hon boken Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt, som hon skrivit tillsammans med f.d. kommendörkapten Lennart Lindén, som bland annat är känd från TV och serien om Törnrosa och Stålmannen under ledning av Annika Dopping.

Life CaP erbjuder individuella program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations-, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 2000:9001.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se