Region.Västerbotten

“Det var en gång i Västerbotten”– vernissage och projektavslut

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 09:28 CEST

Onsdag den 27 april blir det vernissage och projektavslut för det länsövergripande berättarprojektet “Det var en gång i Västerbotten” – arrangemanget anordnas i Västerbottensmuseet i Umeå med start kl. 10:00.

Över 200 elever i tio klasser, åk 3 och åk 5 med lärare, samlas på onsdag den 27 april på Västerbottensmuseet där eleverna visar upp nyskapade, digitala berättelser. Berättelserna handlar om gamla väsen och oknytt som funnits i folktron men utspelar sig nu i platsnära och nutida miljö.

Detta är den tredje och sista etappen av det treåriga projektet "Det var en gång i Västerbotten" som drivs av MediaCenter, Region Västerbotten med stöd från Kulturrådet. I år har Skuggteatern, Länsbiblioteket och Länsmuseet deltagit som samarbetspartners.

– Det har varit stort intresse hos skolorna att delta i berättarprojektet och de flesta av Västerbottens kommuner har funnits representerade under de tre åren. Genom en kombination av berättelser från gammal folktro, skapande och digitala verktyg har det skapats helt nya fantastiska berättelser! säger Ann-Sofie Burman, specialpedagog, MediaCenter vid Region Västerbotten.

Berättelserna kommer att finnas utställda under sommaren i Minimus på Västerbottensmusset samt finnas på webbplatsen www.detvarengang.se efter vernissagen.

Tid och plats: Onsdag den 27 april på Bio Abelli, Västerbottensmuseet.

Eleverna är fördelade över två pass.
Pass 1: startar kl 10:00
Pass 2: startar kl 13:00

För mer information
Ann-Sofie Burman | ann-sofie.burman@regionvasterbotten.se | 073-0878011

Presskontakt
Emil Hägglund | emil.hagglund@regionvasterbotten.se | 076-141 05 05

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/