Länsstyrelsen Västerbotten

Detaljerat program för media vid Kronprinsessparets besök i Umeå

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 14:06 CET

Detaljerat program för media vid Kronprinsessparets besök i Umeå med anledning av invigningen av Europas kulturhuvudstad 2014

Se bifogad fil för generell information om medias deltagande vid invigningen.


Fredag den 31 januari

Ankomst Västerbottens museum där Kronprinsessparet möts av Länsmuseichef Ulrica Grubbström.

Rundvandring till tre utställningar

16.15 Utställning: Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi/Brita Lundgren projektledare

16.30 Utställning 100 MIGRATORY/Monica L Edmondson.

Fotofålla/fototillfälle

16.40 Utställning Rock Art in Sapmi/Brita Lindgren-Hyvonen, Susanne Sundström

17.00 UTOMHUS Gårdsplan: Invigning av Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografi
Talare på scenen: Ulrica Grubbström.

Kronprinsessan inviger Centrum för dokumentärfotografi

Fotofålla/fototillfälle

Efter avslutad invigning direkttransport till Norrlandsoperan.

Fotofålla/fototillfälle

Det finns två fotofållor på Västerbottens museum.

Fotofålla 1 (inomhus)ligger i anslutning till Utställning 2: 100 Migratory. Journalistinsläpp 16.15.

Fotofålla 2 (utomhus) ligger i anslutning till scenen utomhus.

Personal (kommunikatörer) från Umeå 2014 och Umeå kommun på plats i fotofållorna.

17.30 Ankomst Norrlandsoperan

Kjell Englund VD och Per Edlund Vice-VD tar emot.

Fotofålla/fototillfälle

Det finns en fotofålla utomhus i direkt anslutning till Norrlandsoperans entré.

Personal (kommunikatörer) från Umeå 2014 och Umeå kommun på plats i fotofållorna.

Efter en kort rundvandring i lokalerna tar Kronprinsessparet del av föreställningen Sami Chinese project.

Ett fåtal media är ackrediterade till föreställningen via Umeå2014. Övriga media har ej tillträde till Black box, Norrlandsoperan.

Efter avslutad invigning direkttransport till residenset för middag med inbjudna gäster.

Lördag den 1 februari

10.00 Besök vid Konstnärligt campus, Umeå universitet

Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet tar emot.

Kronprinsessparet genomför studiebesök vid Bildmuseet, Arkitekthögskolan och Designhögskolan.

Cirka 11.00 Kronprinsessparet anländer till Arkitekthögskolan

Fotofålla Arkitekthögskolan (inomhus vid entré)

Det övriga studiebesöket är inte öppet för media.

14.00 Upplevelser i centrala Umeå

Kronprinsessparet möts av Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå, samt Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014.

Kronprinsessparet tar del av två aktiviteter:

1, Fair City; möte med ungdomar från olika stadsdelar i Umeå som arbetar med att ta fram sin bild av framtiden.


2, Sapmi idag; möte och samtal med samer vid elden i en lounge.

Fotofålla/fototillfälle i anslutning till de två aktiviteterna.

16.30 Anländer till invigningsplatsen Väven

17.00 – 18.00  Burning snow – officiell invigningsceremoni

Tal av Kronprinsessan

Fotofålla/fototillfälle

I direkt anslutning till byggnaden Väven och området där den officiella invigningsceremonin äger rum finns särskilda platser avsedda för media.

Personal (kommunikatörer) från Umeå 2014 och Umeå kommun på plats i fotofållorna.

19.30 Invigningsmiddag Universum Umeå universitet

Fotofålla/fototillfälle

Det finns en fotofålla utomhus i direkt anslutning till Universums entré. 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.