Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandel, 2002: Försäljningen inom detaljhandeln 465 miljarder 2002

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 11:19 CET

Försäljningen inom detaljhandeln uppgick 2002 till 465 miljarder kronor. Detta är en ökning med 29 procent sedan 1997, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig ökning på 5,3 procent. Internethandeln inom detaljhandeln uppgår till 1,6 procent av den totala försäljningen.

Det framgår av branschundersökningen av detaljhandeln 2002, en undersökning som genomförs vart femte år av Statistiska Centralbyrån, SCB

Publikation
Hela resultatet från undersökningen redovisas i SM Detaljhandeln 2002.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Producent
SCB, Programmet för tjänstenäringsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Lennartsson
Tfn 019-17 64 29
Epost daniel.lennartsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.