Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, december 2009: Försäljningen i detaljhandeln ökade i december

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:39 CET

Försäljningsvolymen ökade med 4,5 procent i december 2009 jämfört med samma månad året innan. Dagligvaruhandeln ökade med 1,1 procent och sällanköpsvaruhandeln med 7,2 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 6,8 procent mellan december 2008 och december 2009. Dagligvaruhandeln ökade med 4,2 procent och sällanköpsvaruhandeln med 8,7 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,2 procent från november till december 2009. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) steg försäljningsvolymen med 0,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

För hela pressmeddelandet med grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0101/2009M12/KLAR_PRM_HA0101_100128_Ver2.pdf