Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning - detaljhandelsindex, februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 10:46 CEST

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen för den totala detaljhandeln steg med 7,7 procent i februari jämfört med samma månad föregående år. Dagligvaruhandeln ökade med 6,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln steg med 9,0 procent. Den värdemässiga omsättningen ökade med 5,4 procent för den totala detaljhandeln mellan februari 2005 och februari 2006. Dagligvaruhandeln uppvisade en ökning med 4,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,2 procent.

Läs mer i bifogad fil.