Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning - detaljhandelsindex, juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 09:39 CEST

Juni månads detaljhandelsförsäljning, 2009-07-28

Detaljhandelns försäljning ökade i juni månad med 5,4 procent, mätt i löpande priser, jämfört med juni föregående år. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning med 2,2 procent.

Sällanköpsvaruhandelns omsättning ökade med 5,6 procent. Priserna inom branschen sjönk med 1,6 procent och kalenderkorrigeringen inverkade positivt med 3,8 procent. Detta gav en kalenderkorrigerad volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 3,5 procent. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 5,1 procent. Priserna ökade enligt Branschprisindex med 2,9 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet positivt med 1,5 procent. Detta innebär att dagligvaruhandelns volymtillväxt skrivs till 0,5 procent under juni, korrigerat för kalendereffekter och jämfört med samma månad förra året.

För tabell över "Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juni 2008 - juni 2009" se http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0101/2009M06A/DHI_06.pdf

HUI kommenterar juni månads detaljhandelsutfall

Sommarens första månad uppvisade en relativt stark försäljningsutveckling både inom dagligvaruhandeln och inom sällanköpsvaruhandeln. Den senaste tidens rapporter om minskad pessimism återspeglas i handelsförsäljningen. Årets tidigare månad har karaktäriserats av ökningar inom dagligvaruhandeln, främst drivna av prisökningar, medan det har varit tuffa månader för sällanköpsvaruhandeln. I juni månad uppvisar dock även sällanköpsvaruhandeln försäljningsökningar.

I maj månad kunde vi se att kapitaltunga branscher som möbelhandel, järn- och bygghandel och färghandel hade en något bättre utveckling än tidigare och denna trend håller i sig i juni månad. Uppgången har sannolikt ett flertal förklaringar, som det nya rotavdraget, låg ränta och att fler spenderar sin semester hemma och då ser om sitt boende. Ytterligare en viktig förklaring är svaga jämförelsetal. Lågkonjunkturen började påverka detaljhandeln för drygt ett år sedan, och det är de försäljningssiffrorna som handeln nu jämförs med.

En summering av 2009 års första halvår visar en försäljningsökning på 1,9 procent mätt i löpande priser. Trots lågkonjunktur har försäljningen i handeln alltså ökat jämfört med föregående år.

För statistik över "Detaljhandeln som konjunkturindikator - Försäljningsutveckling 2009/2008" se http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0101/2009M06A/DHI_06.pdf


MER INFORMATION
Handelns Utredningsinstitut
www.hui.se

Statistiska centralbyrån
www.scb.se
Tidsserier omsättningsstatistik
http://www.scb.se/ha0101

Sveriges statistiska databaser
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för juli beräknas bli publicerade den 28 augusti