Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning juli

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 10:22 CEST

HUI-SCB:s detaljhandelsindex- Utfall och analys av juli månads detaljhandelsförsäljning

Juli månads detaljhandelsförsäljning ökade med 4,8 procent, mätt i löpande priser och med 5 procent mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat. Detta var en oväntat hög omsättningstillväxt, givet den starka jämförelsemånaden juli år 2002, med en löpande tillväxt på 7,5 procent. Därmed följer juli månad i spåren av en mycket bra juniförsäljning. Som helhet kan man således slå fast att sommaren hittills varit framgångsrik för svensk detaljhandel.

Överhuvudtaget har årets samlade detaljhandelsförsäljning varit en klart positiv kraft i svensk ekonomi – perioden januari-juli var ökningen 3,6 procent, mätt i löpande priser och 4,3 procent mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat.

Det är värt att notera att omsättningsökningen i juli månad var mer jämt spridd mellan branscherna än vad fallet var i juni månad. Bland de mest framgångsrika branscherna märks emellertid beklädnadsbranscherna kläder och skor, samt sport- och fritidshandeln. Liksom var fallet i juni månad är det dock järn- och byggvaruhandeln som ökar allra mest. Det är tydligt att stora delar av befolkningen i sommar valt snickarboden framför hängmattan. Även ackumulerat januari-juli uppvisar branschen den starkaste tillväxten bland de mer etablerade detaljhandelsbranscherna.

Priserna inom sällanköpsvaruhandeln har under året fallit tillbaka månad för månad. I juli var prisminskningen enligt BPI (Branschprisindex), jämfört med samma månad år 2002, 1,8 procent. Framförallt sjönk priserna på elektronikvaror, men även inom guld- och beklädnadshandeln sjönk priserna något.

Sällanköpsvaruhandelns omsättning ökade mätt i löpande priser med 4,9 procent i juli och med 6,9 procent, mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat (kalendereffekt +0,1 procent). Dagligvaruhandelns försäljning ökade i juli månad med 4,6 procent mätt i löpande priser och med 3,1 procent, mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat, (efter en prisökning enligt BPI på 0,8 procent och en kalenderkorrigering på -0,7 procent).

För tabeller och diagram, se bifogad fil