Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, oktober 2011: Försäljningen i detaljhandeln minskade i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 10:42 CET

Försäljningsvolymen minskade med 0,5 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,6 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,4 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 1,2 procent mellan oktober 2010 och oktober 2011. Dagligvaruhandeln minskade med 0,6 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,6 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,4 procent mellan september och oktober i år. Under den senaste tremånadersperioden (augusti-oktober) minskade försäljningsvolymen med 0,2 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (maj-juli). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.
För tabell, se här!

HUI kommenterar:
Oktober är den tredje månaden under 2011 med negativ försäljningsutveckling, något som annars varit sällsynt. Under de senaste 10 åren har totalt 6 månaders försäljning backat, mätt i löpande priser, hälften av dessa har alltså inträffat i år. Årets försäljningstillväxt kommer också att bli den svagaste sedan 1996. Jämför vi med finanskrisen 2008 och 2009 ser läget dessutom mer bekymmersamt ut. Då stimulerades konsumtionen med kraftiga räntesänkningar och skattesänkningar av sällan skådat slag. Framför oss har vi en period där räntan möjligtvis sänks, men detta från en redan låg nivå, och ett läge där skattesänkningar inte tycks kunna få gehör i riksdagen.

2011 års hopp står till julhandeln. En lyckosam sådan skulle kunna ge företagen en välbehövlig tillväxt efter ett svagt år. HUI bedömer också att försäljningen kommer att öka, men inte särskilt kraftigt. Inte heller ser utsikterna goda ut för kommande år då Sverige av allt att döma följer Europa ner i en ny lågkonjunktur. Handelns hopp står till en sänkt ränta och positiva signaler om en lösning i Europa samt till en stabilare bostadsmarknad. Till dess uteblir sannolikt försäljningsökningarna.
För tabell och hela pressmeddelandet, se här!

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


www.hui.se

Handelns utredningsinstitut

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för november beräknas bli publicerade den 28 december 2011.SCB i samarbete med
Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Förfrågningar
Jonas Arnberg
Tfn 08-762 72 90
E-post jonas.arnberg@hui.seStatistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Andreas Svensson
Tfn 019-17 63 66
E-post andreas.svensson@scb.se