Micro Bildelar

Detaljhandelsföretaget Micro genomför en säkerställd företrädesemission om 29,5 Mkr

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:51 CET

Mot bakgrund av beslutet från extra bolagsstämma den 16 november 2006 att genomföra en företrädesemission har styrelsen för Micro Holding AB (publ) fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med följande villkor;

• Företrädesemission om cirka 29,5 Mkr
• Aktieägare äger rätt att teckna fyra (4) nya aktier för varje femtal (5) befintliga aktier
• Emissionskurs om 0,40 kronor per aktie
• Emissionen omfattar 73 767 200 nya aktier
• Handel i teckningsrätter pågår mellan den 29 november – 7 december 2006
• Teckningstid är mellan den 29 november – 12 december 2006
• Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier

Teckningsförbindelse
Huvudägarna Mats Nilstoft med bolag och Stellar International har förbundit sig att i nyemissionen teckna lägst 7.376.620 aktier, motsvarande cirka 2,9 Mkr av de 35.178.460 aktier som de innehar teckningsrätter för att teckna. Mats Nilstoft och Stellar International sammanlagda aktieinnehav i Micro Holding efter nyemissionen kommer därmed att motsvara lägst cirka 30,9 procent av antal aktier och röster, jämfört med cirka 47,7 procent före nyemissionen.

Emissionsgaranti
Mohammed Al-Amoudi garanterar att teckna aktier, som inte tecknas av aktieägare med eller utan stöd av teckningsrätter, om 20 Mkr och Skandinaviska Enskilda Banken för kunders räkning garanterar att teckna aktier om 7 Mkr. Därmed finns teckningsförbindelser och garantier för hela emissionen.

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.


För ytterligare information, kontakta:
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60

Micro Holding AB (publ) äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB (publ) (f d Powerit PS publ) är noterat på First North sedan 2000.