Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelsindex - DHI

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:40 CEST

Se bifogad fil för fullständig release inkl statistik.

HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE

Juli månads detaljhandelsförsäljning, 2007-08-28
Detaljhandelns försäljning ökade i juli månad med 8,3 procent, mätt i löpande priser, jämfört med juli föregående år. I fasta priser och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 9,4 procent.

Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en tillväxt på 13,2 procent. Priserna inom branschen sjönk med 2,7 procent och kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 0,8 procent. Detta gav en volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 15,4 procent.

Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 2,9 procent. Priserna ökade enligt branschprisindex med 1,7 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet positivt med 0,5 procent. Detta innebar att dagligvaruhandelns omsättning ökade med 1,7 procent under juli månad jämfört med samma månad förra året.

HUI kommenterar juli månads detaljhandelsutfall
Detaljhandelns försäljning fortsätter att öka i sällan skådad tillväxttakt, konsumtionsutrymmet hos hushållen tycks för tillfället vara enormt. Många semesterfirare har dessutom ägnat sina lediga dagar åt shopping, vilket gör juli månad extra stark. Handeln har alltid föredragit en regnig sommar framför en med sol och med juli månads siffror i medvetandet är detta enkelt att förstå. Tunga branscher som möbler och elektronik har ökat sin försäljning i storleksordningen 20 procent och sällanköpsvaruhandeln som helhet växte med hela 13,2 procent.

En svagare utveckling återfinns i dagligvaruhandeln som lidit av att konsumenterna prioriterat shopping i köpcentrum. Dessutom jämför man sig med fjolåret då förhållandena var de omvända (dvs. soliga) och människor höll sig borta från köpcentrum till förmån för mer nära belägna dagligvarubutiker.
Den kraftiga svenska högkonjunkturen har nu resulterat i en konsumtionsökning av detaljhandelsvaror med 6,9 procent hittills i år (januari - juli). Med stor sannolikhet fortsätter också den viktiga augustihandeln i samma takt och helåret 2007 ser då ut att närma sig fjolårets tillväxt på över sju procent. Skattesänkningar, inkomstökningar och ökad sysselsättning har bidragit till ekonomiskt starka hushåll med ett aldrig tidigare skådat shoppingsug. Detta medför att HUI vid nästa prognostillfälle med stor sannolikhet måste skriva upp sin prognos för detaljhandelstillväxten 2007 ytterligare.

HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE
STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB WWW.SCB.SE
För frågor avseende Detaljhandelsindex: Jonas Arnberg, HUI 08-762 72 90
För frågor avseende tidsserier: Olle Håkansson, SCB 019-17 60 29