Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelsindex - DHI: Mars månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:38 CEST

Detaljhandelns försäljning ökade i mars månad med 1,6 procent, mätt i löpande priser, jämfört med mars föregående år. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en minskning med 1,7 procent.

Sällanköpsvaruhandelns omsättning ökade med 2,0 procent. Priserna inom branschen sjönk med 1,0 procent och kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 6,8 procent. Detta gav en kalenderkorrigerad volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på -3,6 procent. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 1,1 procent. Priserna ökade enligt Branschprisindex med 3,9 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet positivt med 2,9 procent. Detta innebar att dagligvaruhandelns volymtillväxt skrivs till 0,2 procent under mars, korrigerat för kalendereffekter och jämfört med samma månad förra året. 

För resten av meddelandet vänligen se bifogat pdf-dokument