Örnsköldsviks kommun

Detaljplan för Höglandsstranden

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:56 CET

Detaljplan har upprättats för Höglandsstranden, västra delen. För exploatering av området har avtal träffats med Myresjö Mark AB. Avtalet innebär att Myresjö Mark AB kommer att exploatera området med 15 grupphus och 8 friliggande småhus. Myresjö Mark AB bygger gator, erforderliga vatten- och avloppsledningar samt anlägger gångvägar i området.

Kommunen har fyra småhustomter inom området som skall säljas till allmänheten.

Ytterligare information
Arne Sandström, sektionschef mark och vatten 0660-884 42