Umeå kommun

Detaljplan för Stöcksjö 14:23 avbryts

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 16:12 CEST

Planprocessen för Stöcksjö 14:23 avbryts. Det har byggnadsnämnden beslutat efter votering.

Förslagen detaljplan för fastigheten Stöcksjö 14:23, som medger förtätning av bostadsbebyggelsen med fyra nya tomter och reglerar befintlig bebyggelse, avbryts. Ett antal berörda och sakägare i området har yttrat sig som negativa till förslaget, som strider mot gällande översiktsplan. Det område som i förslaget skulle omvandlas till nya tomter är i översiktsplanen mark för jordbruk och ska normalt endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

Oenigt beslut
Beslutet togs efter votering. Åtta ledamöter röstade för att avbryta planprocessen. Åsa Ögren (S), ordförande i byggnadsnämnden var en av dem.
 
– Det måste vara förankrat i byn för att det ska bli bra, säger Åsa Ögren (S), ordförande, byggnadsnämnden. Den föreslagna typen av utslängda kvarter på odlingsmark brukar inte vara uppskattat av allmänheten.

Tre ledamöter: Ulrik Berg (M), Rabih Ballout (KD) och Margareta Ekesryd (FP), röstade för att godkänna den föreslagna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige.

Mer information:
Åsa Ögren (S)
byggnadsnämndens ordförande
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
byggnadsnämndens vice ordförande
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se