Deutsche Asset & Wealth Management

Deutsche AWM: lägre räntor håller i sig

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 10:25 CEST

CIO View - officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och deras chief investment officer Asoka Wöhrmann. DeAWM förvaltar i dagsläget 955 miljarder Euro (per 30 juni 2014), är en av världens ledande kapitalförvaltare och dessa kommentarer bär således en del vikt.

 • Vår prognos för den globala ekonomiska tillväxten 2014 något reducerad till 3,3% (från 3,4%).
 • Vår prognos för den ekonomiska tillväxten i euroområdet revideras nedåt till: 0,8% (1%). 
 • Den amerikanska  ekonomin leder uppgången, följt av Japan och euroområdet. 
 • Fortsatt extremt expansiv penningpolitik i euroområdet och Japan. 
 • Amerikansk räntehöjning väntas under 2015, stöder den amerikanska dollarn. 
 • Frånvaron av inflationstryck begränsar ökningen av obligationsräntorna. 
 • Låga räntor underblåser placeringar i värdepapper. 
 • Vinsttillväxt är den viktigaste drivkraften för stigande aktiemarknader. 
 • Tillgångsallokering av vår balanserade modellportfölj för kunder baserade i Europa, Mellanöstern och Afrika: Räntor: 42%, Aktier: 47%, Alternativ: 10%, Råvaror: 1%
I detta nummer av CIO View finner du även:
 • Fokus: ECB: s stresstest - göra banksektorn stabilare? 
 • Den Helheten: våra prognoser fram till September 2015 
 • Trafikljusrapport: taktisk och strategisk syn på olika tillgångsslag
 • Portföljallokering: Intervju med Stéphane Junod, regional Chief Investment Officer 
 • Alternativ portfölj: intervju med Tim Gascoigne, chef för Liquid Alternatives
Du kan ladda ner en version av CIO View här (eng). 

För mer information vänligen kontakta:

Carlos Cancino
Presskontakt
Tel: +46 768-36 98 73
E-mail: carlos.cancino@konsensus.se

Sabina Díaz Duque 
Phone: +49 (0)69 910 14177
E-Mail: sabina.diaz-duque@db.com


Deutsche Asset & Wealth Management
Med € 955 miljarder i förvaltat kapital (30 juni 2014), är Deutsche Asset & Wealth Management¹ en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillgångsslag. DeAWM erbjuder också skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.

¹ Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket på kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.