Deutsche Asset & Wealth Management

Deutsche AWM på väg mot rekordhöga inflöden

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 10:00 CEST

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) noterar en hög efterfrågan inom ränteplaceringar och är på väg mot rekordhöga inflöden.

Sedan början av året har obligationsfonderna lockat nettoinflöden på mer än € 5,5 miljarder. Enbart fonden Deutsche Invest I Euro Bonds (kort), som förvaltas av Claus Meyer-Cording, har attraherat mer än € 1,5 miljarder netto i nya pengar. Det har resulterat i att Deutsche Banks dotterbolag inom kapitalförvaltning, Deutsche AWM, är på väg mot ett rekordår sett till flöden inom ränteplaceringar.

Av de € 490 miljarder som Deutsche AWM förvaltar i aktiva strategier ligger mer än femtio procent investerade i obligationer. Kvalitén på kapitalförvaltningens erbjudande inom ränteplaceringar fortsätter att vinna erkännande. Morningstar gav nyligen fonden Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds högsta betyg fem stjärnor.

Efterfrågan på ränteplaceringar är extremt hög från både institutionella och privata investerare.

-  Stefan Kreuzkamp, chef för ränteförvaltningen i Europa, Mellanöstern och Afrika: Många efterfrågar lågriskplaceringar, förutsägbar avkastning och framför allt vill de inte förlora pengar. Med låga räntor och ett komplext marknadsklimat är detta svårt för dem att uppnå.

På global nivå har Deutsche AWM ett stort team som stöttar kunder med marknadsanalys och investeringsmöjligheter. För att skapa en starkare investeringsplattform med mer resurser slog man samman avdelningarna för ränteplaceringar från Deutsche Banks kapitalförvaltning respektive förmögenhetsförvaltning för två år sedan.

Enligt Kreuzkamp har man för närvarande höga krav på sina ränteförvaltare. Köp/behåll-strategin är inte längre tillräcklig. ”Du måste vara mycket mer aktiv i din portföljförvaltning” säger han. ”Omsättning av tillgångsklasser, rätt urval av obligationer, bra tajming och ett noggrant öga på likviditet är samtliga kritiska faktorer.”

Enligt hans uppfattning kommer inflöden till obligationsfonder att fortsätta. En annan trend är det växande intresset för mer flexibla mandat med mindre fokuserade mot index. ”Absolut avkastning ökar i efterfrågan från ränteplacerare”, menar Stefan Kreuzkamp.

Kreuzkamp tillägger att ekonomiska trender och centralbankspolitik skiljer sig mellan olika länder och det kan skapa möjligheter för obligationsinvesterare den närmaste tiden. Mot denna bakgrund föredrar han obligationer i dollar. Ytterligare en viktig trend kommer från fastlandskina med den växande obligationshandeln i den lokala valutan Renminbi.

För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Cancino
Presskontakt Deutsche Asset & Wealth Management   
Tel: +46 768-36 98 73 
E-Mail: carlos.cancino@konsensus.se

Sabina Díaz Duque
Phone: +49 (0)69 910 14177
E-Mail: sabina.diaz-duque@db.comDeutsche Asset & Wealth Management
Med € 955 miljarder i tillgångar under förvaltning (30 juni, 2014) är Deutsche Asset & Wealth Management1 en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder privatkunder, institutioner och företag rådgivning inom traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillgångsslag. Man erbjuder även skräddarsydd förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till kunder med större förmögenheter och komplexa behov.

Deutsche AWMs affärsområde inom aktiva investeringar erbjuder privata och institutionella kunder tillgång till ett omfattande utbud av aktivt förvaltade investeringsprodukter. Mer än 500 analytiker och investeringsspecialister runt om i världen identifierar marknadstrender och tillämpar denna kunskap så att dess investerare gynnas. Framgången för Deutsche AWM produkter och dess enastående service har exemplifierats med flertalet utmärkelser från oberoende kreditvärderingsinstitut.

1Deutsche Asset & Wealth Management är varumärkesnamnet på kapitalförvaltningsverksamheten inom Deutsche Bank Group. De juridiska enheter som erbjuder produkter eller tjänster under Deutsche Asset & Wealth Managements varumärke anges i avtal, säljmaterial och andra informationsdokument relaterade till olika produkter.