Devicom

Devicom: Beslut om villkor för konvertibel

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 11:44 CET

I en pressrelease daterad den 4 november 2010 meddelade styrelsen beslut att emittera konvertibla skuldebrev. Beslutet fattades i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 27 maj 2010. Devicom har nu fastställt villkoren samt konverteringskursen. Konverteringskursen har utifrån den vägda snittkursen de senaste två veckorna med ett påslag om 5% och efter avrundning, fastställs till 2,10 kr.

Teckning kan ske pro rata av Bolagets aktieägare, och om tillgängligt utrymme så medger, därutöver av bolagets existerande konvertibelinnehavare och övriga intressenter. Tilldelning sker efter beslut av Bolagets styrelse.

Villkoren i sammandrag:

Konverteringskurs: 2:10 kr
Nominellt belopp: 2 kr
Ränta: 12% per annum (utbetalning halvårsvis)
Löptid: t o m 2012-06-30
Konverteringstider: 31 januari 2011 - 13 februari 2011
1 juni 2011 - 15 juni 2011
1 december 2011 - 15 december 2011
20 maj 2012 - 15 juni 2012

För fullständiga villkor samt teckningssedel, se bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Jesper Yrwing 0708 60 60 07

Om Devicom AB (publ)
Devicom är registrerat hos Post & Telestyrelsen enligt § 5 i Telelagen vilket ger status som teleoperatör i Sverige. Bolaget har en egen direktuppkoppling till Telia Soneras nätverk och är på detta sätt verk-sam i hela värdekedjan som operatör. Devicom specialiserar sig på internationella samtal till låga priser och har cirka 10.000 användare totalt. Företaget grundades 2003, omsätter över 30 mkr per år och är noterat på Aktietorget.

Adressuppgifter:
Devicom AB (pub)
Finlandsgatan 66
164 74 Kista

Telefon: 08-632 00 90
Telefax: 08-594 624 06

www.devicom.se
www.mycosmik.com
www.superstarmobile.se