Devicom

Devicom: Bokslutskommuniké 2010-01-01 - 2010-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 11:54 CET

Alla siffror i rapporten är för koncernen. Resultatet uppgick till 1 700 tkr. Devicoms nettoomsättning under perioden uppgick till 31 mkr. Bruttomarginalen var 34% för koncernen och för den fasta telefonin 36%