Kentima AB

Dewani AB minskar sitt innehav i Kentima Holding AB

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 17:16 CEST

Dewani AB som är störst aktieägare i Kentima Holding AB har minskat sitt innehav med 100 000 aktier, försäljningen motsvarar 1,5% av bolaget. Anledning till försäljningen är att Kent Nilsson som är 100% ägare till Dewani AB och VD i Kentima Holding AB fick en förfrågan och valde att sälja aktierna enligt den långsiktiga målsättningen att sprida ägandet i Kentima Holding AB. Försäljningspriset var 6.50kr/aktie. Efter försäljningen äger Dewani AB 4 780 000 aktier vilket motsvarar 72,2% av aktierna i bolaget.


För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40
www.kentima.se

Om Kentima

Kentima AB är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på Nasdaq OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktområden; överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.

  Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.


Kentimas produktområden:

•  HMI/SCADA-system, WideQuick®
•  Mjukvara för videoövervakning, Ethiris®
•  Industridatorer, Oe
•  Operatörspaneler, WideQuick® HMI Panel