DSV

DFDS Transports resultat för 2005

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:08 CET

DSV, moderbolag till DFDS Transport, har publicerat sitt årsbokslut för 2005.

Koncernchef Kurt Larsen beskriver resultatet som ”mycket tillfredsställande” och bokslutet visar att den svenska verksamheten är en bidragande orsak.

Sammanlagt hade DFDS Transports tre divisioner, Road, Air&Sea och Solutions, en omsättning på ca 29 miljarder SEK.

Årsredovisningen visar att målsättningen på 5% organisk tillväxt under 2005 överträffades med nära det dubbla, 9,9%. De starka finanserna används också till förvärv. Under 2005 köpte DSV-koncernen 16 bolag i främst Tyskland och Östeuropa. Samtidigt förbättrades lönsamheten (EBITA) till 4,9% mot 4,7% under 2004. I Sverige ökade Road-divisionen sin omsättning från 4,155 miljarder SEK till 4, 493 miljarder SEK. Men EBITA ökade från 80 miljoner SEK till 127 miljoner SEK, motsvarande 2,8%. Bägge dessa var över budget men har en bit kvar till Road-divisionens snitt på 4,2%.

Henrik Holm, VD för DFDS Transport AB, säger i en kommentar:

- ”Om den här positiva trenden fortsätter så kommer vi efter köpet av Frans Maas att på allvar ta upp kampen med DHL om andraplatsen i storlek i Sverige. Marknaden har förtroende för oss.”

Air&Sea-divisionen ökade sin omsättning i Sverige med nära 40% till 603 miljoner SEK från 2004. EBITA slutade på 20,3 miljoner SEK vilket är ca. 10% över budget.

VD Svante Larsson säger:

- ”Vår positiva utveckling har fortsatt under 2005 och vi rapporterar en stark volymtillväxt. Framtiden ser mycket positiv ut och vi räknar med en fortsatt stark utveckling under 2006 där fokus är att ytterliggare förbättra vår EBIT nivå.”

Tredjepartslogistikverksamheten inom Solutionsdivisionen visade under 2005 en stark utveckling i Sverige. Både omsättningen (på nära 400 miljoner SEK) och lönsamheten överträffade budget samtidigt som verksamheten konsoliderats och omstrukturerats. De tidigare förlusterna vände under årets sista kvartal till positiva siffror. Helåret slutade dock med ett negativt resultat nära noll.

VD Brian Winther Almind konstaterar:
- ”Vi har sett vändningen i Sverige. Det har varit ett par års hårt arbete men vi är på väg uppåt nu. Under de senaste månaderna har vi säkrat nya och omförhandlat befintliga kundavtal för runt 400 miljoner. Vi bygger nu ut flera av våra lager, implementerar marknadens bästa WMS-system och ökar satsningen inom de kundsegment vi verkar. Om DSVs bud på holländska Frans Maas går igenom kommer koncernen att ha en årlig omsättning på mer än 37 miljarder SEK, 19 000 anställda och verksamhet i mer än 50 länder.

Kontaktpersoner för frågor: Henrik Holm, tel. +46 40 680 10 51 Brian Winther Almind, tel. +45 72 15 27 14 Svante Larsson, tel. +46 8 594 92031