DGC One AB

DGC tecknar ramavtal med ICA AB avseende datakommunikation till 1400 butiker i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:03 CET

DGC har idag tecknat ramavtal med ICA AB. Ramavtalet innebär att ICA AB kan avropa datakommunikationsförbindelser från DGC till samtliga ICA-butiker i Sverige under tre år. Givet att DGC lever upp till ICAs förväntningar är ICAs avsikt att leverans skall ske successivt under de kommande 24 månaderna.

– Det här ramavtalet ger oss chansen att bli en stor leverantör till ICA, vilket vi har jobbat för under många år. säger Jörgen Qwist, vd för DGC.


För mer information, kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC One AB, telefon: +46 708 34 28 34, e-post: jorgen.qwist@dgc.se

Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se


Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2011 kl. 10.55.