DGE Mark och Miljö

DGE och Umeå Universitet i sammarbete

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 11:06 CET

Umeå Universitet ansökte igår tillsammans med DGE om
forskningsmedel från FORMAS inom TUFFO, ett teknikutvecklings- och
forskningsprogram för förorenade områden som drivs av SGI http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPage____2971.aspx?epslanguage=SV

Projektet heter ”Scientific basis for optimal remediation of
dioxin-contaminated soils” leds av professor Mats Tysklind och syftar i förlängningen
till att vi i Sverige ska lägga mindre mängder dioxinförorenade massor på
deponi och istället åtgärda de med lämplig teknik, till exempel mekanokemisk,
termisk eller biologisk behandling. För att lyckas med detta måste dock
teknikerna testas, optimeras och utvärderas för svenska förhållanden. Projektet
är en “spin off” på det delvis SIDA-finansierade projekt DGE år 2012 initierade
och sedan drev tillsammans med bland annat Umeå Universitet i Vietnam rörande
dioxinförorenad jord. I ansökt projekt kommer det att finnas med teknik som
testats i Vietnam men även andra tekniker som verkar lovande. Även ett flertal
länsstyrelser och SGU är med i projektet som inriktar sig mot framförallt
sågverk där doppning med klorfenoler bedrivits – det finns över 500 sådana i
Sverige och de bedöms utgöra en betydande källa till dioxin i Östersjön.


För mer information kontakta:

Jens Johannisson
Tel 0703-11 55 32
E-post jens.johannisson@dge.se

DGE Mark och Miljö är ett konsultföretag inom miljöområdet med starkt engagemang för kunder, medarbetare och vår omvärld. Med specialistkunskap och ett arbetssätt präglat av flexibilitet och närhet till våra kunder kan vi effektivt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Kontakta oss på Epost info@dge.se eller Tel 0771 48 00 48