DH Solutions

DH Solutions AB tecknar miljonkontrakt med Japanskt företag specialiserade inom videospelsindustrin

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 11:38 CEST

Ett av de största företagen inom datorspelsutveckling och tillverkning av spelkonsoler har valt DH Solutions webbaserade system, DH Anticounterfeit. Systemet är utformat för att stödja ägare av immateriella rättigheter i deras hantering av ärenden kopplat till Immateriella rättigheter. Avtalet tecknades under det första kvartalet 2014 och företaget har nu från sitt Londonkontor gått live med systemet globalt.

Systemet stödjer företaget i processen att identifiera illegal hantering av piratkopior och samla in data för användning i efterföljande rättstvister.

Under utvärderingsprocessen, fann man systemet världsunikt och tillsammans med goda referenser valdes DH Solutions som systemleverantör. Systemet har nu anpassats efter kundens specifika behov och driftsatts med användare över hela världen.

"Systemet hjälper oss att effektivisera våra processer och hantera våra immateriella rättigheter bättre", säger kunden.

DH Solutions kunde påskynda utvecklingen av en anticounterfeit lösning och expandera internationellt, efter finansiering från Tillväxtverket i samarbete med ALMI Halland.

"Vi såg potentialen i DH Solutions erbjudande och är övertygade om att de kommer att ha stor framgång i att utveckla detta erbjudande. Vi är glada över att kunna stödja dem i deras ansträngningar att etablera sig på den internationella marknaden", säger Johan Norinder, innovation och finansieringsrådgivare på ALMI Företagspartner, Halmstad.

VD Joakim Gustafsson menar att DH Solutions står inför en spännande tid framöver med flera stora internationella kunder som är intresserade av lösningen.

"Vår lösning är unik på marknaden och mycket anpassningsbar. Dessa samarbeten visar att stora multinationella organisationer finner vår lösning central för deras framgång eftersom den förbättrar arbetsflöden, vilket sparar tid och pengar genom effektivare processer. Samarbetet är mycket spännande och vi ser fram emot att hjälpa våra kunder att förbättra sin verksamhet ".

För mer information kontakta  DH Solutions VD, Joakim Gustafsson 035-179109

På bilden ser vi Joakim Gustafsson (DH Solutions), Johan Norinder (Almi företagspartner), Katrin Dahlstrand (DH Solutions), Sandra Linde (Tillväxtverket) och Conny Nilsson (Almi Företagspartner)

Sedan 1972 har vi hjälpt våra uppdragsgivare att använda IT för att förenkla och underlätta medarbetarnas vardag. Vår styrka ligger i att kombinera lång branscherfarenhet med stort tekniskt kunnande och en kundnära arbetsmodell. Att skapa kundnytta som genererar bättre affärer - det är vår syn på smarta IT-lösningar.

Eller som vi kortfattat säger i vår slogan: Smarta IT-lösningar för bättre affärer.