Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB

DHB:s utlåtande angående anklagelserna om sexuella trakasserier inom specialskolan

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 11:40 CET

Idag har det gått två dagar sedan Expressen publicerade uppgifterna, vilka kom som en chock DHB som organisation. Varken riksförbundet eller DHB Östra ska någonsin ha nåtts av liknande uppgifter. Den första reaktionen är likväl chock, förfäran och ilska.

- Ifall dessa uppgifter är riktiga så är det fruktansvärt och våra tankar går till de utsatta, säger DHB:s förbundsordförande Thèrése Holm.

De saker som kvinnorna som träder fram berättar om hör inte hemma i samhället. Sådana handlingar ska fördömas och den som ertappas ska aldrig mer jobba med barn. En tanke som dyker upp, som sagt förutsatt att uppgifterna stämmer, är hur en och samma person kan fortsätta begå sådana överträdelser under så lång tid. Varför har det inte uppdagats? Och om det har kommit till skolledningens kännedom, vilket uppgifterna i Expressen pekar på, varför har incidenterna fortsatt?

Om uppgifterna är sanna är det svagt av ledningen att inte ha ställt upp för de kvinnor, som då var barn. Om uppgifterna är sanna, vad har en sådan underlåtenhet kostat i låg självkänsla och oförmåga att lita på vuxna och på män.

Om uppgifterna är sanna så är det, på samma sätt som det är svagt av skolans ledning, otroligt starkt av kvinnorna i fråga att orka berätta allt igen.

Som föräldraorganisation blir vi naturligtvis alldeles särskilt berörda att höra dessa berättelser från barn som gått på specialskolan. Tanken på att så här fruktansvärda trakasserier ska ha förekommit gör att man tänker på valet av skola. Skolan ska, oavsett huvudman och skolform, vara en plats där barn känner trygghet.

Det är många frågor och få svar i dagsläget. Men vi hoppas och tror att man från Specialpedagogiska skolmyndighetens sida inte tiger ihjäl detta utan går till botten med anklagelserna. Vad vi förstår är polisutredningen nedlagd. Vi välkomnar att myndigheten anmält händelserna till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen. Vi har förtroende för att dagens ledning inom Specialpedagogiska skolmyndigheten gör sitt yttersta för att gå till botten med anklagelserna. Det centrala i en sådan utredning ska vara att de utsatta får upprättelse och en offentlig ursäkt.