Banverket

DHL Express stod för Årets Lyft!

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 16:06 CEST

Godstransportrådet Skåne-Blekinge vill uppmärksamma nytänkande i transportbranschen, lösningar som sparar både tid, pengar och miljö. I går fick DHL Express ta emot det första priset, för smartaste transportlösningen i tävlingen "Årets Lyft 2006".

Priset delades ut vid Transportindustriförbundets årsmöte i Malmö och överlämnades av Bengt Holgersson, ordförande i Regionala Godstransportrådet Skåne-Blekinge. Motiveringen löd:

"I en omvärld där transporter med lastbil generellt uppfattas överlägsen i jämförelse med järnväg, har DHL Express lyckats skapa en egen lösning där dessa transportslag i samverkan har medfört det i jämförelse bästa alternativet. God planering tillsammans med mod till förändring och engagemang i alla led, har lett till effektivare transportflöden som inte minst gynnar vår miljö."

Enligt pristagaren, Stefan Nilsson, Head of DHL Freight Nordic, ligger utmaningen i att förbättra kvalitet och service, samtidigt som de totala trafikkostnaderna skall reduceras. Lösningen är att kraftigt öka kombinationen av väg, sjö och järnväg i en egen kontrollerad intermodal transportkedja.

Tävlingen Årets Lyft
Tävlingen har tillkommit för att lyfta fram och uppmärksamma nytänkande och visa upp lösningar som andra kan ta efter. Företag, transportörer, transportförmedlare, hamnar och terminaler i hela landet har kunnat delta i tävlingen - men trafikflödet måste beröra Skåne och/eller Blekinge. Inlämnade förslag ska innefatta en lösning, som bland annat förbättrar utnyttjandet av befintlig infrastruktur och långsiktigt bidrar till hållbara transportlösningar.

Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta Regionala Godstransportrådets representanter: Ann Holm, 040-20 27 71 eller Reinhart Teltscher, 0410-185 96.

Fakta om Regionala Gostransportrådet Skåne-Blekinge
Regionala Godstransportrådet Skåne-Blekinge ger näringslivet möjlighet att påverka godstransporterna i regionen. I rådet ingår representanter från ett antal företag och från Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet. Efter tre projektår ombildades rådet i december 2005 till en permanent mötesplats för näringsliv och godstransporter. Mer information finns på rådets hemsida http://www.godstransportradet.se/